Member List 2017

Honorary Members

Honorary MembersProf. Seigo Kitano
Oita, Japan

 


Sir Alfred Cuschieri
Dundee, Scotland

 


Prof. Abe Fingerhut
Paris, France

 


Prof. Tatsuo Yamakawa
Tokyo , Japan

 


Prof. Tehemton E. Udwadia
Mumbai, India

 


Prof. Sydney Chung
Hong Kong

 


Prof. Serafin C Hilvano
Manila, Philippines

 

 

Prof. Mario Morino
Turin, Italy

  

 

Prof. Michael L Brunt
USA

 

Members

Members

Australia

A. Craig Lynch
Baumwol Max
Chang Stanley Fracs
Clarke Charles Peter
Krishnan Chandra
Peters William Suttle

 

Bangladesh

Abdun Nayeem Sarder
Afroz Sadia
Ahmed Jashim Uddin
Ahmed Saif Uddin
Akhter Jabed
Alam Syed Mahbubul
Alam Towhidul
Alam Meer Mahbubul 
Alam Kazi Zana
Amin Abdullah Al
Arif Nazimuddin Mohammad
Ashraf S M Ali
Banu Laila Arjomand
Biswas Swapan Kumar
Choudhury Atm Mowladad
Chowdhury Humayun Kabir
Chowdhury Shaiek Aziz
Chowdhury Mohammad Abul Kalam
Gafur M.A.
Hannan A B M Abdul
Hannan MD. Jafrul
Hasan Mahmud
Hasan Modommad Rashedul
Hossain Sanawar
Hossain Gazi Mohammad Zakir
Hossain ABM Bayezid
Hussain Md Margub
Iqbal K.G.M.
Islam Mohd Khademul
Islam Mohammed Rafiqul
Islam M Ashraful
Jafarullah S M
Jahan Samsad
Jalal Mohammed Tanvir
Joarder Aminul Islam
Karim Mohammad Masud
Khan Mazharul Huque
Khan M.A. Wohab
Khan Kamruzzaman
Khan Zulfiqur Rahman
Khan Manir Hossain
Khan Md Burhan Uddin
Kibria A K M Golam
Kutubi   Afroza
Mamun Modammad Abdullah Al
Masum MD Nazmul Hoque
Md Shariful Alam Khan
Md.Mafuzul Momen
Minu Aminur Rashid
Mohammed Jahangir Kabir Bhuiyan
Moniruddin Abul Bashar Mohammed
Muazzam Faisal Abdullah
Naheen Towhida
Paul Deb Prosab
Rabbi A.N.M. Atai
Rahman Motior
Rahman Mohammad Motiar
Rahman Muzibar
Rahman Mizanur
Rahman Mofizur
Rahman Shahidur
Rahman   Md Mustafizur
Robbani A B M Golam
Saha Pankaj Kumar
Saha Asim Kumar
Saha Jitesh Chandra
Salehin Rafiques
Samdani Golam
Sanaullah MD
Sayeed Ahmed
Shaheen Nur Hossain Bhuiyan
Shahidur Rahman
Siddique Md. Abu Bakar
Syed Serajul Kaxim
Zafar Shaikah M.A.

Brunei

Aye Khin Maung
Chong Chean Leung
Hashmi Sabih Ahmed
Kok Kenneth Y.Y.
Mackie Ahamed J.A.
Wong Janice H L
Yapp Samuel K.S.

 

Cambodia

Vithea Lara
Sathea Theng
Vuthy Plok
Keovorchira Mam
Corine San

 

China

Cai Zhi Ming
CAI Kailin
Cai Xiujun
Cao Liping
Chan Kin Yoong
Chen Hong Yi
Chen Zhi Tang
Chen Xiao Wu
Chen Jian An
Chen De Xing
Ding Robert
Ding Ji Wei
Hou Dong Sheng
Huang Shi Jie
Huang Jianping
Ji Fu
Jia Bin
Jiang Zhi Long
Jiang Bonian
Li Da Yue
Li Peng
Li Jing Dong
Li Guoxin
Liang Yichao
Liu Jin Xiu
Liu Yanmin
Lui Jian
Peng He Ping
Peng Xiang Yu
Ping Ye
Qian Yue Rong
Qu Guoxin
Quan Zhi Wei
Su Shu Ying
Su Xiang Qian
Sun Yueming
Sun Shi Bo
Sun DongHui
Tai Chen Guo
Tang Zhiping
Tao Kaixiong
Tong Weihua
WANG Li
Wang Shuo
Wang Ziqiang
Wang Quan
Wu Zhi Mian
Wu Haorong
WU Gang
Wu Hongzhang
Wu Zhiming
Xiong Le-ping
Xu Jun
Xue Ping
Ye Jianyu
Yu Jianchun
Yu Jiang
Zhang Yong
Zhang Jianli
Zhang Chao
Zhang Nengwei
Zhao You-an
Zheng Yao Qian
Zheng Chaoxu
Zheng Min Hua
Zheng Shuguo
Zhi Xu Ting
Zhou Hanxin
Zhou Xiaochu
Zhu Juang Fan
Zi Wen
丁 勝文
丁 志強
丁 效斌
于 建軍
仇 明
付 文安
任 昌安
任 愛群
何 南飛
何 祖平
何 建華
余 寧康
余 清華
余 小舫
俞 憲明
候 憲典
劉 古燕
劉 國禮
劉 宏杰
劉 建東
劉 景平
劉 黎明
劉 樹清
劉 桐林
劉 陽光
劉 新光
劉 菲
劉 耐娟
劉 順英
劉 慶春
劉 豫瑞
劉 東青
劉 軍
劉 厚鈺
包 鴻元
卞 德
厲 有名
史 偉雲
史 文忠
司 亞卿
吳 錦城
吳 碩東
吳 偉
吳 躍進
吳 剛
吳 兵
吳 炎
吳 致中
吳 叔明
吳 勤動
吳 雲林
吳 毓麟
周 殿元
周 公民
周 錚
周 平紅
周 殿元
周 代清
周 長城
呼 斌
唐 黎明
唐 向東
嚴 清和
嚴 凌石
夏 德鳳
夏 惠治
夏 維新
姚 禮慶
姚 學權
姜 海平
孔 翔譽
孟 麗娜
孟 雙鎖
孫 宏偉
孫 愛武
孫 成剛
孫 源源
安 寧
宋 志春
尹 思能
屠 伯強
屠 惠明
岳 詞義
崔 冀
巫 協寧
庄 建農
弈 紅
張 國強
張 輝
張 家耀
張 凱
張 明
張 農
張 齊職
張 強
張 勝華
張 詩誠
張 思謙
張 逖
張 文興
張 唏文
張 學庸
張 豫峰
張 月娥
張 金坤
張 志宏
張 榮康
張 忠兵
張 德中
張 靜霞
張 紀成
張 新軍
張 筱鳳
張 齊職
張 啟杰
張 義國
彭 志海
徐 大華
徐 固佳
徐 集麟
徐 家法
徐 義仁
徐 肇敏
徐 富星
徐 曉
徐 小萍
徐 進康
徐 駿良
戴 松林
戴 寧
房 殿春
方 國恩
方 榮新
施 瑞華
施 向凡
明 玄綱
曹 丙泉
曹 紅勇
曹 榴娣
曾 祥武
曾 和平
朱 金鼐
朱 衛平
朱 瑜
朱 小英
朱 人敏
朱 瞬時
朱 林昌
李 春友
李 國富
李 浩
李 際輝
李 克軍
李 留法
李 堷生
李 晴
李 文星
李 徐生
李 勇
李 占科
李 志偉
李 文
李 兆申
李 石
李 惠芳
李 家駒
李 莉
李 明誠
李 秀賢
李 世榮
李 國熊
杜 景平
林 景泰
林 榮旋
林 世杰
林 主任
林 琳
林 其信
柏 乃雲
柯 美雲
楊 德同
楊 來春
楊 在山
楊 序春
楊 兆升
楊 劭宇
歐 希龍
殷 評
殷 鎮中
毛 偉民
毛 建山
毛 順林
求 一秋
江 石湖
江 佛湖
汪 訓實
汪 鴻志
沈 成本
沈 俊
沈 雲志
沈 學雲
涂 之遠
游 蘇寧
溫 俊良
潘 新民
潘 國宗
狄 長安
王 存川
王 廣和
王 驊
王 嘉毅
王 景江
王 克成
王 秋生
王 仁昌
王 鐵岩
王 旺河
王 文卿
王 躍東
王 自立
王 思元
王 章流
王 瑞雲
王 興鵬
王 根生
王 端娟
王 青
王 宏地
王 百忻
王 吉耀
王 衛東
王 振華
王 國良
王 秀玲
王 強
王 虹
王 德祥
田 伏洲
田 怡
田 字彬
白 本寬
盛 偉
盧 榜裕
盧 慶凱
盧 焱
盧 正旺
盧 賢立
祝 其凱
秦 建國
秦 劍羽中
秦 杰
秦 鳴放
程 家欣
童 銘武
管 榮祥
管 小娟
繆 才良
羅 光楠
羅 惠林
羅 健
羅 金燕
肖 輝駿
肖 馬
胡 海
胡 明彥
胡 三元
胡 志前
胡 運彪
胡 品津
胡 家露
胥 幼群
范 秋維
華 永章
萬 信渝
葉 冠雄
葉 古祥
葉 世進
葉 顯道
葉 林
葉 柏
葛 超
葛 敦鈞
葛 文廣
董 寶珠
董 劍宏
蔡 端
蔡 建庭
蔣 德勝
蔣 西華
蕭 樹英
蘇 榕
許 紅兵
許 軍
許 龍堂
許 蘇民
許 惠敏
許 幼如
許 國銘
許 亞平
詹 國清
詹 銀初
謝 蘇慶
謝 潤勇
譚 麗娟
譚 敏
谷 力加
賀 偉
賁 大剛
賈 安萍
趙 長松
趙 秀芳
趙 玉才
趙 玉龍
趙 志泉
趙 志江
趙 文海
邱 德凱
邵 小光
郝 小軍
郝 洪升
鄧 國患
鄭 成竹
鄭 滔
鄭 孔林
鄭 留貴
鄭 家駒
金 龍標
金 士毛
金 冠球
錢 可大
錢 珍華
鍾 文智
閆 躍生
阮 翊
阮 洪軍
陳 德興
陳 虎誠
陳 君雪
陳 強譜
陳 汝岱
陳 士錚
陳 首虹
陳 萬成
陳 巍
陳 祥生
陳 訓如
陳 建平
陳 軍賢
陳 明倫
陳 布克
陳 鍚美
陳 衛昌
陳 玉林
陳 衛星
陳 隆典
陳 桂榮
陳 錦鋒
陳 壹明
陶 文初
陸 文明
陸 和平
陸 建雲
陸 仁達
陸 瑋
陸 星華
韓 淑華
韓 清鍚
項 平
顏 雲鵬
顧 軍
馬 保金
馬 建國
馬 明坤
馬 元品
馮 力民
馮 玉泉
高 必有
高 軍業
高 萍
高 志欣
高 敏
高 孝忠
魏 琪
魯 星燧
鮑 子雨
鮑 良生
鮑 鷹
黃 海
黃 宇春
黃 志清
黃 觀耀
黃 博天
黃 石平
黃 介飛
黃 霞月
黃 新華
龐 家芳
龔 承好
龔 鐵群
龔 鐳

 

England

Vidya S Chintapalli

 

Germany

Linolohr Cornelia

 

Hong Kong

Li Ka Ho
Lo Xina

 

India

Abdullah
Abdullah Farook
Abhyankar Ashok S
Agarwal Arun B.
Agarwal Rakesh Chand
Agarwala Yogesh
Agrawal Puneet
Agrawal Subhash
Agrawal Abhay Kumar
Ahmad Bashir
Ahmad Shabi
Ahmed Pervez
Ahmed Pervez
Angamuthu Stephen
Anjanappa Tumkur H. R.
Ardhanari Ramesh
Baijal Manish
Bala Ji P
Balachandar Tiruppopur Govindasamy
Balaji Suraj
Banerjee Jaharlal
Bansah A.K.
Baro Anup
Baruah Dhruba
Bhadranavar Kadappa D.
Bhandarkar Deepraj S.
Bhansali Hemant S.
Bhanushali Harikant S.
Bhardwaj Aseem
Bhat M.G.
Bhat Khanaya Lai
Bhatia Parveen
Bhattacharya Dipankar
Bhimanakunte Krishna Rau
Bibhu Bikash
Bohra Anand Singh
Chand Dal
Chandrahari Suresh
Chaudhary Dalip M.
Chaudhry Navneet Kumar
Chaurey Sanjay
Chhabra Navdeep
Chhallani Chanchal Raj
Chhaniara Ashit P.
Choudhury Manoj Kumar
Choudhury Purujit
Chouhan Surendra Prakash
Chowbey Pradeep
Chrungoo Rajinder Kumar
Dalvi Abhay Narendra
Dang Pawandeep Singh
Das Chitta Ranjan
Dave Sandeep
David Ranjan
Dawan Manohar Lal
Deodhar John G.
Desai Chirag Jitendra
Deshpande Suresh
Deshpande Vinayak S
Dobhada Harshavadan Premchand
Doctor Harshad I.
Dumbre Ramesh
Gambhir P K
Gandhi Tushar B.
Gandotra Yash Paul
Ganguly Pavitra Kumar
Garg Mukul
Garg Pankaj
Garg Chaitanya
Gautam Yogesh
Ghosh Mandj Kumar
Gill Akhtiar Singh
Godbole Raghunath
Goel Amitabh
Goel Deep
Goel Rajat
Govil Aparna
Govindaraj K
Goyal Sinder
Gupta Mohan
Gupta Ashok Kumar
Gupta Achal
Gupta Surinder Pal
Gupta Arun Kumar
Gupta Surinder K.
Gupta Abhishek Kumar
Gurjar C.L
Haque M.D. Noorul
Haribhakti Sanjiv P
Hira Asish Kanti
Hrishikesh Pandurang Salgaonkar
Jain Anil K.
Jain Anil Kumar
Jain Ajay
Jamu Gurvinder Singh
Janardhan K.C.
Jani Kalpesh
Jaspal Duke Prabhjot
Jayagopal A.V.
Jayaprakash Pareeka
Jeganathan Venkatasamy
Jeyasekharan Sabu S.
Jhanakumar John A.C.
Jindal Yash Paul
Jindal Sunil Kumar
Johari Ashok N.
Johri Satya Prakash
Kalhan Sudmir
Kannan R
Kapoor Samir
Katara Avinash
Kavalakat Aleie Jose
Kerudi B.H.
Khan H M Saifullah
Khandelwal Kamlesh
khanna Anil
Khanna Subhash
Khetarpal Ani
Khullar Rajesh
Kohli Promod Kumar
Kriplani Ajay Kumar
Krishna Y.R.
Kulkarni Jyotsna Sanjay
Kulkarni Sanjay
Kumar Jadab Chandra
Kumar Mrityunjai
Kumar Bodepudi Ajay
Lakshmanan Arjunan Babu
Lal Pawanindra
Majumdar Prasanta Kumar
Malegaonkar Satish R.
Malhotra Ravinder S.
Malik Anil
Mehta Ashwani
Mehta Rohit Dhiraical
Mehta Nareshchandra N
Mhaskar Abhijeet Suhas
Midha Satish
Mishra Nand Kishore
Misra Shiva Kant
Mittal Anil
Mittal Ashok
Mittal Vijay Kumar
Modi Yogendra Shivnarayan
Mohan J
Muddebihal Uday Madhvarao
Mukherji Ashis Kumar
Munshi Ajay Praful
Nagarajan Siddappa
Nimisha Subhash Kantharia
Nimisha Kantharia
Oommen Ashok Ninan
Oommen Fred Simon
Pandya Sanjay Vrajlal
Parekh Dhirajlal Bhikhabai
Parikh Deval A
Parmar Bharat H.
Parthiban Sabapathy
Patel Rajesh K.
Patel Bharat Dhirubhai
Patel Bhavin C
Pathak Anil Kumar
Patta Radhakrishna
Patuaik Sreejoy
Poonia Vinay Kumar
Popat Sunil Dhirajlal
Poptani Manoj
Pramod Jain
Prasad Kodali Tirumala
Prashanth B. N.
Prem Kumar Hiruthayathaass Antony
Premkumar Balachandran
Puntambekar Shailesh
Puri Indermohan Singh
Raghuvanshi Y.S.
Raisoni Shekhar G
Raj A. Anthony
Rajhi G.L.
Raju K V Krishnam
Ramamoorthy A.
Ramesh Makam
Rangarajan Muthukumaran
Rao Venkat
Rao P S Venkatesh
Rao G.V.
Rao Gyaneshwar
Rathi Gopal
Ratta Bhagwant Singh
Ravindranath K
Ray Kali Kumar
Reddy Prasanna Kumar
Reddy Ganjikunta Rajasekhar
Reddy Nallamilli Basava Kumar
Reddy B. Rajnesh
Roshan Alangar Shetty
Roy Purnendu
Rupesh Sah
Sakkireddy V.S. Rad
Sandeep AGGARWAL
Sanghaui Narendra Popatcal
Sarangi Rathindranath
Sathe Ravindra M.
Saxena Deepak Kumar
Sehgal Narin
Sekhon M.S.
Selvarajan Sundarajulu
Sethi Vinod Pal
Shah Suketu M.
Shah Shashank S
Shah Bimal C
Shah Rashmi Hemendra
Shah Pragya
Shanmugam Navameetha Krishnan
Sharda Ajay
Sharma Neeta
Sharma Ashok Kumar
Sharma Anil
Sharma Ashit
Sharma Sharad
Sheetal Singh
Sheth Kirip L
Shetty Sadanand V.
Shingala Hitesh M
Shrivastava Rajesh Kumar
Sidapara Damji Mohanbhai
Sidhu Gurdip Singh
Singh Chandra Pal
Singh Nand Lal
Singh Harmeet Paul
Singh Chakra Dhar
Singh Kuldip
Singh Surinder
Singh Mohinder
Singh Jaspal
Singh Vijaylaxmi
Singh Vijay Pratap
Singh Jagbir
Singh Sukhpreet
Sinha Abhishek Kumar
Sneha Archana Sneha
Soni Shan Kar Lal
Soni Vandana Mann
Sood Shashank
Sorokhaibam Jugindra
Srimurthy Kadaba Ramanna
Srivastava Keshav Narain
Sunad Alexander Daniel
Sundaram Meenakshi M.
Sundaram Yuvaraja
Sundarraj P.
Suprashant Kulkarni
Surendran Macs R.
Tamaskar Siddharth
Tantia O M
Tham Ameng
Thanaraj Sundaram
Thangavelu L.P.
Trivedi Bharat V.
Udwadia Tehemton E.
Ugale Surendra
Uinay Sabharwal
Upadhyaya Niraj Rajit
V L Nandeesh
Venkatesh Venugopal
Verma G R
Vijayan Ramasamy
Y Krishna Mohan
Yadav Kamala Prasad
Yogesh Kasturbhai Panchal
Zameer Abdul Pasha

Indonesia

Adil S Pasaribu
Agarwal Sanjeev
Agi Satria Putranto
Agil Salim
Arief Handy
Asril Zahari
Aunurrafieq
Bambang Visdan
Budiarto Bambang
Dino Adriah Halim Liem
Djaputra Andreas
Eflendi Ramadhana
Erizal
Fadil T Farizal
Hasan Peter
Hendrawijaya J. Iswanto
Hudaja Otje
Hutabarat Tigor
Hutajulu Harmada
Hutapea Maruhum
Ibrahim Ahmadsyah
Ida Bagus Budhi
Jusef Treser
Karjosukarso Triwahjudi
Kartadinata Henk
Kartowisastro Hermanayur
Kristian Iwan
Kurniadi F Sutedi
Lie Lewis
Liem Kian Hong
Limas Peter Ian
Lukmanto Bonifacius
Lusikooy Ronald
Lyana Yusnari Paulus
Metria Ida Bagus
Muhammad Nuhadi
Muhammad Alsen Arlan
Ngatino Rizal
Prabani C. Setiodrestiono
Putra Ida Bagus Darma
Rahardjo Teguh S
Rivai M.IQBAL
Riwanto Ignatius
Ronius Wentaria
Rudiman Reno
Santoso Widiananto
Santoso Su'ud
Sarnanto Agoes
Sicit A.T.
Simanjuntak Arnold
Sitepu Ryanto
Soebagjo Ari Satra Putranto
Soedirman
Soemarko H M
Soetanto Franciscus
Soetisna Tri Wisesa
Sugandi
Sumaryono Suvoco Sastrodirro
Surya Agung Alexander
Sutantyo Hendra
Sutedja Barlian
Teddy A Puernama
Tjahyo Utomo
Uisal Daniel
Wiradisuria Errawan R
Yarman Haryona
EkaSwabhawaUttama
Yanto

 

Iraq

Firas Kadhim Baqer

 

Japan

Akira Shigeo
Araki Tsutomu
Araki Yasumi
Arima Yasuo
Bandoh Toshio
Chiba Yutaka
Egami Kaku
Eishi Nagai
Etoh Tsuyoshi
Fukunaga Masaki
Fukunaga Tetsu
Furuta Kazunori
Hanai Tsunekazu
Hashimoto Daijo
Hashizume Makoto
Hasuda Shoichi
Hayashi Ken
Higashihara Eiji
Higashino Masayuki
Hiki Naoki
Hirata Tomomi
Horiuchi Kazutaka
Hoshino Takanobu
Ichihara Takao
Ikeda Masahito
Ikeda Mami
Ikuma Kenichiro
Inaki Noriyuki
Inomata Masafumi
Inoue Haruhiro
Isaka Keiichi
Ishida Masaharu
Isshi Kimio
Ishizaki Tetsuo
Iwasaki Masayuki
Iwashita  Yukio
Kadowaki Ken
Kaga Kichizo
Kakizoe Saburo
Kaminishi Michio
Kaneda Goro
Kaneda Iwao
Kanehira Eiji
Kaneko Hironori
Kano Nobuyasu
Kasama Kazunori
Kashiwagi Hideyuki
Katai Hitoshi
Kawahara Katsunobu
Kawano Katsunori
Kimura Taizo
Kinoshita Takahiro
Kitagawa Yuko
Kitano Seigo
Kitashiro Shuji
Kohno Tadasu
Koizumi Kiyoshi
Kojima Kazuyuki
Kokuba Yukihito
Kondoh Haruhiko
Konishi Fumio
Kurihara Masatoshi
Kurokawa Yoshimochi
Kuwano Hiroyuki
Matsuda Tadashi
Matsui Hideo
Matsumoto Sumio
Matsumoto Satoshi
Matsuo Katsuichi
Miura Takashi
Miyajima Nobuyoshi
Mori Toshiyuki
Morikawa Yasuhide
Morikawa Toshiaki
Morikawa Takanori
Morita Junji
Munakata Yasuhiro
Murai Ryuzo
Muraki Akira
Musha Hivoaki
Nagai Yugo
Nagai Hideo
Nakamura Yasuyuki
Ogawa  Tadashi 
Ohashi Shichi
Ohnuma Shinobu
Ohshima Shinichi
Ohta Masayuki
Okajima
Okuda Junji
Ozawa Soji
Saida Yoshihisa
Sakai Shigeru
Sakai Yoshiharu
Sakuramoto Shinichi
Sakuyama Toshikazu
Sasada Hirotaka
Sasaki Makoto
Sata Naohiro
Seiichiro Kanaya
Sekimoto Mitsugu
Shibata Kohei
Shimizu Kazuo
Shimizu Shuji
Shimizu Tetsuya
Shimomura Kazuyuki
Shimura Hideo
Shiraishi Norio
Shiroshita  Hidefumi 
Tajiri Takashi
Takamura Seiji
Takemura Masashi
Takeshi Naitoh
Takifuji Katsunari
Takiguchi Shuji
Tanaka Masao
Tanigawa Nobuhiko
Taniguchi Eiji
Tanka Jun-ichi
Terachi Toshiro
Teramoto Tadashi
Tojigamori Manabu
Tokumura Hiromi
Tsuchiya Ryosuke
Tsujitani Shunichi
Tsutomu Tomioka
Tsutomu Nomura
Uyama Ichiro
Wada Masayo
Wakabayashi Go
Watanabe Masahiko
Watanabe Masanori
Yada  Kazuhiro 
Yamada Hideo
Yamakawa Tatsuo
Yamamoto Hidehiro
Yamasaki Hajime
Yamashita Yuichi
Yamashita Koji
Yano Hiroshi
Yasuda  Kazuhiro 
Yokomuro Shigeki
Yoshimitsu Masanori

 

Korea

Ahn Keun Soo
Baek Joeng Heum
Chae Yoon Seok
Chang In Taik
Chi Hoon Sang
Chi Kyong Choun
Cho Young Up
Cho Chol Kyoon
Cho Chol Kyoon
Choi Youn Baik
Choi Yong-man
Choi Young Rok
Choi YoungRok
Chun Hokyung
Chun Kwangsik
Chung Jae Sam
Chung Chul Woon
Chung Bong Soo
Hahn Koo Yong
Han Ho-Seong
Han Sangmoon
Han Sang-Uk
Han Ho Seng
Han Young Seok
Han Dai Hoon
Heo Jinseok
Hong Sung Wha
Hwang Jim wook
Jeon Sung Yoon
Jeong Jong Gili
Jeong Eui Chul
Jheon Sang hoon
Joh Yong Geul
Jung Sang Hun
Jung Do Hyun
Kang Sung-hwa
Kim Dong Yi
Kim Young Jin
Kim Sang Jhoon
Kim Byung Chun
Kim Jun Gi
Kim Seon Hahn
Kim Chin Seung
Kim Hyun Jong
Kim Hong Jin
Kim Won Woo
Kim Eung Kook
Kim Young-Woo
Kim Kee Hwan
Kim Hyung-chul
Kim Sun-Whe
Kim Kon Hong
Kim Byoung Ho
Kim Chan Yong
Kim Ki-Hun
Kim Hin Jung
Kim Dong Kwan
Kim Hee Chul
Kim Dong-sik
Kim Se Won
Ko Young Hwii
Kwun Koing Bo
Lee Sang Mok
Lee Jug Hyo
Lee Tae Ui
Lee Woo Yong
Lee Yun Bok
Lee Sang Kuon
Lee Sang Chul
Lee Ihlcheol
Lee Suk Hwan
Lee Sang-il
Lee Jae Hoon
Lee Doo-seok
Moon Jae Hwan
Nah Yang Won
Nam Chang Woo
Namgoong Jung-man
Park Tae Suh
Park Hwon Kyum
Park Yong Keum
Park Jin Hyun
Park Mun Gyu
Park Chang Kwon
Park Dong Eun
Park Jonghoon
Park Cho Hyun
Ryn Hoon
Sohn Dae Kyung
Song Keun Yeong
Song In-Sang
Song In Sang
Song Ki Byung
Sul Ji-Young
Yang Han-Kwang
Yi Eunjue
Yi Eunjue
Yoon Dong-Sup
Yu Hee Chul

 

Macau

Antonio Gomes Da Silva
Chang Siau Wei Peter
Lei Wun Teng
Pang Heong Keong
Rui Mota Furtado

 

Malaysia

Adam Ahmed Awil
Ahmad Haron
Bong Jan Jin
Boon Lee TAN
C Rajkumar Vinayak
Cha Kar Huei
Chai Feng Yih
Chan Khan Wei
Chan Koon Khee
Cheah Peng Keong
Chin Kin Fah
Chuo Frederick Sing How
Damodaran Ashok
Hassan Syed
Hla U Kyaw Tin
Ho Kok Chuan
Hussein Wan Adnan Bin Wan
Jacob Stephen
Jasmi Ali Yaakub
Jaya Prakas Rao
Kannan Ballan
Kasian Junaini
Khoo Saye Thiam
Lau Peng Choong
Law Ngo Chew
Law Chee Wei
Lee Chan Foo
Lee Soon Soo Colin
Leong Choong Kheong
Lim Teik
Lim Foo Chang
Loke Tien His
Loo Voon San
Lopez Dominic
Lukman Mohd Rashid
Mahamood Zainal
Malapan Kirubakaran
Manisekar S.O.K. Subramaniam
Manohar Padmanathan
MatSain Abd Hamid
Md Nor Azmi
Mohdsalleh Abdul Kadir
Moissinac Kevin
Muda Nor Hisham Bin
Muhammad Noor Hasnan
Murugan Periasamy
Mutyala Vinod Kumar
Myint Moe
Othman Hairol Azrin
Phung Shehab CheeWei
Pillai Vasu
Pok Eng Hong
Premnath Nagalingam
Rajoo Padmanathan
Ramasamy Umasangar
Razman Jarmin
S/O Vadivelu Thamilselvan
Sagap Ismail
Sarif Mat Salleh
Sathappan Shanker
Shaharin Shaharuddin
Siang Tai Lee
Siow Sze Li
Somasundram Sivabalan
Suppiah Mottaiyan
Surinder Singh
Syed Anees Ahamed
Tai Shzee Hau
Tai Chia Hui
Tan Daniel
Tan Liam Chwee
Tan Hock Lim
Tan Kok Neang
Tee Chin Gee
Tee Shin San
Thein Nyan
Vasudeavan Vimal K.
Wong Pak Seng
Wong leh Ming
Wong Sze Ming
Yeap Chee Loong
Yeoh Theam Lip Noel
Yeoh Wooi Pin
Yip Kok Thye
Yong Yuen Geng
Ananthakumar Chinnaswamy

Mexico

Lopez - Gutierrez Javier

 

Myanmar

Aung Myo Thet
Han Htoo
Htet Kyaw Htet
Htun Nay Aung
Khaing Khin San
Kyaw Oakar
Mar Tin Tin
Min Si Thein
Mon Aye
Mya Theingi
Myat Thin Thin
Myint Ye
Myint Win
Naing Ko Ko
Nyunt Kyi Kyi
Oo Paw
Oo Htun
Oo Yin Mar
Oo Win Thaw
Phyo Zin Win
Saw Tin May
SEIN THAN
Shein Myo Sett
Soe Kyi
Soe Khine Khine
Than Min Htut
Thet Naing Htun
Thin Aung Nway Nway
Win Nyo Nyo
Win Win
Win San San
Win Sein
Yan Naung
Yee Than Than
Yi Khin Htar
Zaw Khin
Han Win
Lwin Toe
Lamin Win
Kyaw Myint
Min Thin
Swe Nyi Nyi
Oo Tun
Naing Kyaw
Zaw Myint Thein
Shein Myint
Thit Lwin
Htay Oo
Thein Myint
Min Htin
Aung Zaw Myo
Myo Naing
Myint Myo
Ei Shwe Sin
Win Win Aye
Myint Sein
Khin Thein
Htut Thri San Thein
Mee Mee Thet
Thandar Lwin
Lwin Thein
Tin Moe Moe
Soe Yin Yin
Oung Thida
Hlwan Moe Htet
Htek Myek
Maung Maung Khin
Nang Kham Ohn
Tin Tin Cho
May Myo Kywe
Mu Yar Soe
Thein Marldo
Lazim Gawang
San Yi
Khin Latt
Mya Win Win
Win Ko Ko
Mya Thein Han
Thin Yu Zaw
Swa Kyaw
Aung Kyaw San
Wanna Htun
Aye Mon
Khin Htar Yi
Kyi Kyi Nyunt
Than Sein
Htoo Han
Theingi Mya
Yin Mar Oo
Ko Ko Naing
Nyo Nyo Win
Thin Thin Myat
Kyaw Swa
Aung Myat Kyaw
Zo Thawng Lian
Naw Mar They
Tin Maung Zaw
Than Than Aye
Thin Thin Aung
May Thu Zar Han
Moe Kyaw Tun
Maung Maung Nyein Tun
Maung Maung Zaw
Zaw Htun Win
Kyaw Kyaw
Banyar Aung Khine
Zaw Win

 

Nepal

Kumar Sujit
Neupane Prakash Raj
Pokharel Nabin
Punit Punitkunm
Shakya Manjul
Shailesh Adhikary
Deepak Raj Singh
C S Agrawal
Rajat Kumar Agarwal
Sudeep Khaniya
Rakesh Kumar Gupta
Saroj Kumar Rajbanshi
Suresh Prasad Sah
Sudeep Sapkota
Jiuneshwar Lal Jha
Rikesh Jung Karkee
Laligen Awale
Shambhu Nawal
Sudhir Kumar Singh
Anang Pangeni
Birkh Raj Joshi
Kunal Bikram Deo
Sarada Khadka
Vikal Chandra Shakya
Amit Bahadur Shrestha
Sunil Shrestha
Tuhin Shah
Subodh Kumar Adhikari
Shailesh Adhikary
Deepak Raj Singh
hind Khalifa
Binaya Timilsina
Bishnu Murti Bhattarai
Prajwal Paudyal
Sarita Sarki
Achala Thakur
Ajay Agrawal
Pritha Basnet
Km Guddy
Nimisha Agrawal

 

Oman

Ahmed Dawoud
Al Rahbi Salim Khalfan Al
Al Waili Ibrahim
Al-Azri Yahya
Al-Balushi Zainab
Al-Jabri Salah Mohammed
Al-Rawahi Aziza
Al-Riyami SaLim
Alfadhli Abdulrazak
Almajrafi Hind Khalifa
Almehdi Raad Usama
Alrubayie Ammar
Alsaadoon Adham
Alsibani Mohammed
Amani Al-Saidi
Azzam Ahmed
Golash Vishwanath
Kartadinata Riki
Khoula Alharrasi
logman Tagalsir
Mateen Mohammed
Qoura Hamid
Raouf Zaid Riyadh
Reda Rabie
Suleiman Al Maamari

Pakistan

Ahmad Riaz
Ahmed Hussain Pathan
Ali Babar
Ansari Anjum Sohail
Atta Ullah Arif
Baloch Mohammad Aslam
Butt Imran Idris
Choudhry Zafar Ali
Iqbal Javed
Javed Mian Umar
Kamal Mustafa
Khan Sadaqat Ali
Laghari A Aziz
Laghari Mohammad Hussain
Maher Mumtaz
Malik Arshad M
Muhammad Zubair
Nasr Khan
Niaz M. Pervaiz
Pasha Mustafa Kamal
Quraishy Mohammed Saeed
Qureshi Saeed Ahmed
Rahman Rahil Mahmoodur
Rasul Shahid
Sadozai Azhar Khan
Shahbaz Riaz
Shaikh Abdul Razaque
Shaikh Haris Rashid
Shaikh Sher Muhammad
Siddiqi Badar
Syed Aamir Ali
Talpur K Altaf Hussain
Ur-Rehman Ehsanur
Ur-Rehman Qureshi Abu-Raihan Zabd

Philippines

Abella Andrei Cesar
Abraham David A
Adiviso Shirard Leonardoc
Aherrera Annebelle O
Andrew Raymund
Ang Anne D T
Arcellana Francisco Y Jr
Arcilla Crisostomo E
Baloqiino Fidel Jr.
Bascara Cecilia Joyce M
Bondoc Elmer T.
Bravo Anthony
Briones Arvin G.
Buenafe Alfred Allen E
Cabrera Edgardo G
Callos Elsie I
Casipit Raymond Norman G
Chiong Dominador Jr M
Chua Henry Cervantes
Clemente Edgardo N
Climaco Ma Cherrie R
Co Valentina M
Co Huy Isabel C
Comuelo Ryan Ed
Cortez Edgardo R
Cortez Achilles M
Coyoca Eufemia C
Cruz-Vesagas Maria Concepcion
Cu Eric G
De Jesus Manuela T
Delos Santos Nilo
Desipeda Raul
Dimaculangan Alvin S.
Dineros Hildegardes C
Diomampo Orlando I.
Dizon Marissa D
Dizon Alejandro C
Doble Florentino C
Domino Jeffrey J P
Du Jean G
Dy Thomas J
Dy Ricardo L
Ejercito Carlos
Elgar Maximino D
Emborgo Edwin C
Eseque Eduardo
Esguerra Enrique Hilario
Eva Lourdes Sta Clara
Evangelista Noel
Faylona Jose Macario V.
Ferrer Rafeal A
Flores Arturo S
Fuentes Marilon
Gaddi Bienvenido S
Gaw Ki Ruben W
Gretel Puzon
Hilvano Serafin C
Hobayan Vitus S
Ilao-Oreta Ma Concepcion M.
Joshua Tuason
Kalbit Tatad Ho
Lasala Apolonio L
Lawenko Michael
Laygo Mary Jocelyn Y
Lazaro Pacita S
Lee Irma A
Lee-Ong Alembert
Lim Alexander U
Lim Corazon T
Lim John Q
Lopez Fernando L
Luna Cesar V
Madrid Romulo L
Mendiola Rogelio P
Molino Caridad E
Montuno Suzette S
Navarro Narciso S
Ngo Roberto O
Nurtadwiyana Agus
Oblena Roman P
Olalia William I
Oliveros Ligaya S
Oliveros Edward D.C.
Ona Leonardo Jr A
Oreta Jose Jr F
Oreta Benedicto
Pagdanganan Ernest Jerome Apacible
Pascua Elsie B
Pasion Isidoro S
Pastores John Vincent
Perez Anthony R
Po Elmer S.
Porciuncula Vicente R
Qua Josefino C
Recio Cesar Fernandez
Rigor Maita Teresa P
Rosello Don Edward
Roxas Manuel Francisio Tariada
Roxas Manuel T Francisco
Salonga McArthur Conrado Jr
Salud Jose Antonio M
Sammy C Cunanan
Sampang Domingo C
Santos Rey Melchor F
Sarmiento Ray I
SERRANO GENUENO S.
Serrato-Libron Tess Annette
Sherry O Cunanan
Siocd Dubarry
Siozon Menandro
Sobingsobing Noel E
Solomon Jose
Soncuya Moises Jr B
Sy Gregorio S
Tan Kim Shi C
Tan Alejandro Y
Tan Delfin A
Tang Benjamin Y
Trinidad Anne Marie C
Tuazon Rodolfo Jr
Uy Roland L.
Uypitching Nicolas S. Ramas
Viduya Mercedes P
Villaflor III Vivencio Jose P
Villano Nelson
Jonathan Joy Adora
Miguel C. Mendoza
Roland F. Cinco
Rouel Mateo M. Azores
Patricio H. Moscoso
Alex Blanco
Ferdinand Syfu
Manueal Jr. Villamor
Andrei T. Yu
Frances Marion De La Serna
Pimbaya Jr A. Pangilan
Ted Marcerey N. Gallo
Luisito Co
Michael Catiwala-An
Josef Conrad S. Lim
Ahmad Ramzi Yusoff
Jose Jr. Uy Tan
Benjamin Souribio
Edgardo Penserga
Ugalino Sander
Carlo C Gurrea

 

Russia

Aleksey Andrianov
Pomortsev Boris

 

Saudi Arabia

Abdel Kader Ahmed Mohamed Abdul
Al Abbadi Hatim Ali
Al Rayyes Fahad Ayed
Al Sharif Meshal
Al-Naami Mohammed Y.
Al-Saigh Abdulaziz Hassan
Alenazi Naif
Alenezi Ibrahim O.S
Alotaibi Abdulrahman Muaod
Alsebayel Moh'd
Anwar Ihab M F
Babiker Mohammed
Baker Mohamed
El-Sayed Medhat M. Ibrahim
Elbakry Abdel Karim
Fahad Bamehriz
Hammad Akram
Laui Ashri
Mater Zafer Said
Mirza Mohammad Nadeem
Rahman Alsaigh Abdul
Sindi Abdulelah S

 

Singapore

Anil Gandhi
Appasam Vijayan
Buhari Shaik Ahmad
Chan Chung Yip
Chan Hsiang Sui
Cheah Wei Keat
Chew Soo Ping
Chong Yew Lam
D.W. Manoj Moses
Diddapur Ravishankar K
Frances Lim
Goh Peter Min Yin
Goh Hak Su
Ho Choon Kiat
Hoe Nan Yun
Kan Yuk Man
Koh Chi Siong, Dean
Kum Cheng Kiong
Lai Jiunn Herng
Lee Victor,Tswen-Wen
Liau Kui Hin
Liew Choon How Lewis
Lim Khong Hee
Lim Geok Hoon
Lim Yon Kuei Bernard
Lomanto Davide
Look Melvin
Mack Peter
Ng Kheng Hong
Ngoi Sing Shang
Ong Kian Pen,Julian
Oo Aung Myint
Pasupathy Shanker
Quah Hak Mien
Rajamuthiah Natarajan
Rajnakova Andrea
Rao Jaideepraj
Ravintharan T.
Seow Choon Sheong
Shabbir Asim
Shelat Vishal
Sim Richard
Singaporewalla Reyaz Moiz
So Bok Yan, Jimmy
Swaminathan I.
Tan Jye Yng, Jane
Tan Yah Yuen
Tan James K
Tan Charles Tse Kuang
Tay Khoon Hean
Teoh Tiong Ann
Tsang Bih Shiou Charles
Wong Mark
Woon Yng Yng Bertha

 

Sri Lanka

Mathurahan Selvarasa
Nandadeva samarasekera
Sivaganesh Sivasuriya

 

Taiwan

Chang Bee Song
Chang Tzu Ming
Chang Wuu Tay
Chang Kun Chuan
Chang Jer Woan
Chang Han Ming
Chang Hung Chi
Chen Chih Yi
Chen Wei Shone
Chen Joe Bin
Chen Chun Lieh
Chen Chen Chia
Chen Yi
Chen Shu Hung
Chen Der Fang
Chen Dar Ren
Chen Juann Chyuan
Chen Shiang Gwo
Chen William Tzu Liang
Chen Kuo Hsin
Cheung Ching Yuan
Chiang Tai Chow
Chiu Wen Hsiang
Chiu Allen
Chiu Chong Chi
Chuan Ming Chuan
Hsieh Ming Jang
Hsu Chung Ping
Hsu Nan Yung
Hsu Barry Chih-hung
Hu Tung Ho
Huang Ching Shui
Huang Shing Moo
Huang Tsung Jen
Hwang Yeong Fwu
Jan Shyl Ell
Kao Ming Chien
Ker Chen Guo
Khu Chu Wilson
Kuo Shou Jen
Lai Fu Ming
Lee Hsin Chung
Lee Wei Jei
Liang Tsung Kuei
Liang Jin Tung
Lin Pyng Jing
Lin Chie Tang
Lin Tser Rong
Lin Wu Lum
Lin Torng Sen
Liu Tse Jia
Liu Hui Ping
Liu Jung Sen
Liu Meng Lun
Lui Wing Yiu
Pan Yao Sheng
Shyr Yi Ming
Stevenson Ong Lao
Su Wen-Lung
Sung Shen Kuang
Tang Ming Jen
Tsai Jeng Dar
Tsai Cheng Chung
Wang Juei Hsing
Wang Nai Yuan
Wu Hsu Ming
Wu Chih Hsiung
Yai Yun Sheng
Yang Wen Chaur
Yang Li-Heng
Yau Man Pun
Yeh Dah Cherng
Yu Shi-Yau
Yu Sen Chang
Yuan Ray Hwang

 

Thailand

Amnauy Vongsrisoonthorn
Arnon Chotiroseniramit
Atthaphan Pornmontharat
Avtar Singhsachthep
Banjong Bhoomiboonchoo
Banyat La Ongthong
Boonlue Wongthouw
Boonsom Santitamanon
Chaipruck Piyakesin
Chairat Jerajapreedee
Chairat Pokawatana
Chaiwetch Thanapaisan
Chaiya Chansai
Chakapan Predanon
Chakkrapan Eurnorases
Chalermpol Viriyanukulvong
Chanchai Nimitrvanich
Chanvit Tanphiphat
Charan Geranpongs
Chatri Banchuin
Chavengkiat Timpawat
Chesada Sangsubhan
Chit Petpichetchian
Chitpetpichetchian
Choochat Samansottivong
Chuchart Vinitiwatanakhun
Chuchavalna Nakorn
Chumporn Pongnumkul
Chumsak Pruksapon
Chusak Kuparnond
Chuti Niamskul
Dahm Sumgtchoengprachya
Darin Lohsiriwat
Dhanes Rangsrikajee
Dhiraphol Chenvidhya
Hathai Kunaprayoon
Iyares Israngkura Na Ayudhya
Jakrapan Wittayapairoch
Jhiravud Khuhaprema
Jirasak Wongsrichanalai
Kachit Pachirat
Kanog Kitinirungool
Kaset Amamtakul
Kittiwat Manochantr
Kongpon Tangpanitadee
Korkiat Trakarnvanich
Kriengkri Namthaisong
Kullawat Bhatanaprabhan
Lantom Tonvichien
Mati Duronkritichai
Mongkol Jivasantikarn
Mongkol Tanjapatkul
Montamara Annop
Narain Chotirosniramit
Naris Janviriya
Narong Lertakyamanee
Narong Tadadet
Narongsak Jongsiri
Ngownngarmratanai Anun
Niwat Boon Yuen
O-Tur Saw Seow
Ouichai Plerngprasit
Paiboon Choteprasit
Paiboon Jithvanich
Pairoj Chaikittisilp
Paisal Pongchairerks
Patanasak Kraisornphong
Patpong Navicharern
Pattanasak Lertpradit
Petch Kasetsuwan
Phaderm Rojanasakul
Phaiboon Pensuwan
Phongkitti Thisphakorn
Phongthon Sukosit
Pichai Pongmanjit
Pichan Chamadol
Pisut Suppapinyopong
Piya Totemchokchyakarn
Piyawat Vongvanich
Pongsak Chaisilpwatana
Pongvit Panapisal
Poompitch Junyavijux
Pornchai Prapanpongchai
Poschong Suesat
Prakit Pruekprasert
Prakitpunthu Tomtitchong
Prakorb Saenmunkongkul
Pramote Bejrajati
Prapuret Suwanrath
Prasert Pimonsangsuriya
Prasert Trairatvorakul
Prasit Virajsilp
Prayuth Sirivongs
Preerayut Vasusathain
Prinya Akranurakkul
Prinya Santichatngam
Puttisri Adisorn
Racha Tanpaupong
Rachit Hakeem
Ravi Phimolsarnti
Ronnarat Suvikapakurnkul
Sahatham Samintharapanya
Sakda Alpach
Sanchai Kanjanalarb
Sathien Tumtavitikul
Savit Kositchaiwat
Simroj Songchai
Singhaphan Tongsawas
Siri Sirijongwatana
Sirikan Yamada
Siroj Kanjanapanjapol
Smitti Prachyakorn
Sombat Bowornpadungkitti
Somboon Boonkasem
Somboon Chaisrisawaddisuk
Somboon Tangkulboriboon
Somboon Homsakmongkol
Somchai Kovitchareonkul
Somchai Limsrichamreon
Somcharoen Saeteng
Somkiat Wattanasirichaigoon
Sompong Limsupavanich
Sompong Navaravong
Songchai Simaroj
Sonthorn Treesaranuwattana
Sontisirikit Aree
Soottipornchittmittraparb
Sornchai Thipyasountranon
Suchart Chaimuangraj
Suchart Wipassakornwarawutt
Suchart Chantavibul
Sukij Panpimanmas
Sumeth Chayosumrit
Sumit Wongkietkachorn
Sunthorn Treesaranuwattana
Supasil Kalayanakoul
Suphakarn Techapongsatorn
Supoj Mangkorn
Supoj Chindasab
Supoj Pornyunnyongsurat
Suppapong Kasetsunthorn
Surachai Saranrittichai
Surachai Siripornadulslilp
Surachai Sripiyasuthorn
Surachai Chiabunkana
Suradej Sangaroonsiri
Surasak Leelathanamongkol
Surawut Paiprasert
Suriya Chakkapak
Suthee rojanawilaikun
Suthep Pakamathavee
Suthep Inhardkroad
Suthep Udomsawaengsup
Suthi Surakiatchanukul
Suthisit Boonniti
Suttiruck Buakaew
Suwanchai Chairatchaneeboon
Tanasit Hutachoke
Tavatchai Kanchanarin
Taveesin Tanprayoon
Tavisak Puntarigvivat
Taweechai Visanuyothin
Taweesak Deekajorn
Taweewong Chulakamontri
Teepavit Nupet
Teerachai Ukritmanoroat
Teeradej Ratanachaikanon
Thanapol Maipang
Thanawat Suwancharas
Thanee Punyaprasiddhi
Thanyadej Nimmanwudipong
Thawee Ratanachu-Ek
Theerapol Angkoolpakdeekul
Thiravub Khuhapreya
Thongchai Koysombat
Thongdee Shaipanich
Thongueb Uttaravichien
Timratana Poochong
Tongthom Chalawkul
Tonmukayakul Anunt
Toranis Tantipiriyakij
Trichak Sandhu
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Vasant Chungchet
Vatana Supromajakr
Verachai Pairuchvet
Vibul Chotesakulrat
Vibul Sachakul
Vichai Charoenwongse
Vichet Smavatkul
Vichit Viriyaroj
Vijit Vatcharapimolsilp
Vinit Suwanrattaphum
Virachai Mahatharadol
Virat Wangsook
Visan Subromyen
Vithayasak Auywattanagul
Vitoon Chinswangwatanakul
Vivat Puttawanchai
Voraphan Saowaros
Wanchai Klailardsiri
Wanchai Krailadsiri
Warin Wachirapunyanukul
Watchara Somwangprasert
Wattana Pareesri
Werapong Poorchaikun
Werayut Thowprasurt
Wichai Chonwattanagul
Wicheanrat Chamnongwit
Winyoopradit Shanin
Wisut Lajchasaewee
Witaya Yuthvoravit
Withaya Karchanawongchai
Wittaya Chadbunchachai
Wiwat Tirapanich
Worawidh Kowitwarangkul
Wrunyoo Kitipechyindee
Wuthichai Thanapongsatorn
Wuttichai Kittipadakul
Yauwanuch Kongdan

Turkey

Akgul Ozgun
Aktimur Recep
Alimoglu Orhan
Aslar Kessaf
Balci Zeynep
Bilgic Ismail
Bulut Bekir
Coskun Halil
Dilektasli Evren
Dizen ismail
Gelecek Sibel
Gok Ali Fuat Kaan
Guldogan Emir
Gundogdu Emre
Kayaalp Cuneyt
Moran Munevver
Ozen Serkan
Ozkan Murat Bulut
Ozmen M.Mahir
Parsak Cem
Sahin Tolga
Saribeyoglu Kaya
Simsek Osman
Sumer Aziz
Yanar Hakan
Zulfikarogu Baris

 

UAE

Abbas Thair Mahamood
Ahmad Al Jaziri
Baliga Suresh
Borromeo Rene Macario
El-Gohary M Amin
Gupta Sanjay
Hartung Rolf
Juneja Girish Kumar

 

Vietnam

Bui An Tho
Chiang Tran Binh
Chrish Nguexen Duc
Cuong Ngugen Cao
Dac Hoang Cong
Dinh Nguyen Hoang
Do Minh Dai
Dong Lvong Tat
Huan Pham Duc
Hung Nguyen Van
Hung Do Ba
La Van Phu
Lap Cao Doc
Le Hai Qvy
Le Quan Anh Tuan
Le Quang Quoc Ahn
Le Quang Nghia
Le Trung Hai
Le Tuyen Hong Duong
Le Van Nghia
Maivandoi Mivan Doi
Manh Vu
Neuyen Van Lam
Neuyen Minh Nghiem
Neuyen Van Tong
Ngumeo Tuan
Nguyen Cuong Tan
Nguyen Hoang Dinh
Nguyen BAC Hoang
Nguyen Tung Son
Nguyen Van Bi
Non Tranngoc Luong
Pham Van Nang
Phan. T.Naccuen
Phu Do Gia
Quan Trinh Hoang
Quy Vo
Son Do Kim
Tan Van
Thin Thai Hy
Tho Bui An
Tran Binh Giang
Tran Hieu Nhan
Trang Do Van
Trong Nguyen Quoc
If you can't find your name in the list please

 

Membership Form

At the Board of Governors meeting held in October 1996 in Thailand, it was resolved that any surgeon who belongs to his/her national endoscopic society in any of our member countries will immediately be eligible to be a member of ELSA on payment of the appropriate fee. Surgeons who belong to an established international endoscopic society (e.g. SAGES) will also be treated likewise. Surgeons who do not belong to any existing society and would like to join ELSA have to be supported by 2 ELSA members.

 

 

National Collaborative Societies 

 

Australia  |  Bangladesh  |  Brunei    |   China   |    England   |   Germany   |   Hong Kong |  India   |  Indonesia   |  Japan   |   Korea   |   Macau   |   Malaysia   |   Myanmar   |   Nepal   |   Oman   |   Pakistan   |   Philippines   |   Russia   |   Sabah   |   Saudi Arabia   |   Singapore   |   Sri Lanka   |   Taiwan   |   Thailand   |  Turkey    |  UAE   |  Vietnam