Members June 2016

Honorary Members

Honorary MembersProf. Seigo Kitano
Oita, Japan

 


Sir Alfred Cuschieri
Dundee, Scotland

 


Prof. Abe Fingerhut
Paris, France

 


Prof. Tatsuo Yamakawa
Tokyo , Japan

 


Prof. Tehemton E. Udwadia
Mumbai, India

 


Prof. Sydney Chung
Hong Kong

 


Prof. Serafin C Hilvano
Manila, Philippines

 

 

Prof. Mario Morino
Turin, Italy

  

 

Prof. Michael L Brunt
USA

 

Members

Members

Australia

Baumwol Max
Clarke Charles Peter
Krishnan Chandra
Lynch A Craig
Christopher Mcdonald

 

Bangladesh

Abdun Nayeem Sarder
Afroz Sadia
Ahmed Jashim Uddin
Ahmed Saif Uddin
Akhter Jabed
Alam Kazi Zana
Alam Meer Mahbubul 
Alam Syed Mahbubul
Alam Towhidul
Amin Abdullah Al
Arif Nazimuddin Mohammad
Ashraf S M Ali
Banu Laila Arjomand
Biswas Swapan Kumar
Choudhury Atm Mowladad
Chowdhury Humayun Kabir
Chowdhury Mohammad Abul Kalam
Chowdhury Shaiek Aziz
Gafur M.A.
Hannan MD. Jafrul
Hannan A B M Abdul
Hasan Mahmud
Hasan Modommad Rashedul
Hossain ABM Bayezid
Hossain Gazi Mohammad Zakir
Hossain Sanawar
Hussain Md Margub
Iqbal K.G.M.
Islam M Ashraful
Islam Mohammed Rafiqul
Islam Mohd Khademul
Jafarullah S M
Jahan Samsad
Jalal Mohammed Tanvir
Joarder Aminul Islam
Karim Mohammad Masud
Khan Md Burhan Uddin
Khan Kamruzzaman
Khan M.A. Wohab
Khan Manir Hossain
Khan Mazharul Huque
Khan Zulfiqur Rahman
Kibria A K M Golam
Kutubi   Afroza
Mamun Modammad Abdullah Al
Masum MD Nazmul Hoque
Minu Aminur Rashid
Moniruddin Abul Bashar Mohammed
Muazzam Faisal Abdullah
Naheen Towhida
Nayeem Sarder A.
Rabbi A.N.M. Atai
Rahman   Md Mustafizur
Rahman Mizanur
Rahman Mofizur
Rahman Mohammad Motiar
Rahman Motior
Rahman Muzibar
Rahman Shahidur
Robbani A B M Golam
Saha Asim Kumar
Saha Jitesh Chandra
Saha Pankaj Kumar
Salehin Rafiques
Samdani Golam
Sanaullah MD
Sayeed Ahmed
Shaheen Nur Hossain Bhuiyan
Shahidur Rahman
Siddique Md. Abu Bakar
Syed Serajul Kaxim
Zafar Shaikah M.A.

Brunei

Aye Khin Maung
Chong Chean Leung
Hashmi Sabih Ahmed
Kok Kenneth Y.Y.
Mackie Ahamed Jiffri Ahamed
Wong Janice H L
Yapp Samuel K.S.
Zafar Shaikah M.A.

 

China

CAI Kailin
Cai Xiujun
Cai Zhi Ming
Cao Liping
Chan Kin Yoong
Chen De Xing
Chen Hong Yi
Chen Jian An
Chen Xiao Wu
Chen Zhi Tang
Ding Ji Wei
Ding Robert
Hou Dong Sheng
Huang Jianping
Huang Shi Jie
Ji Fu
Jia Bin
Jiang Bonian
Jiang Zhi Long
Li Da Yue
Li Guoxin
Li Jing Dong
Li Peng
Liang Yichao
Liu Jin Xiu
Liu Yanmin
Lui Jian
Peng He Ping
Peng Xiang Yu
Ping Ye
Qian Yue Rong
Qu Guoxin
Quan Zhi Wei
Su Shu Ying
Su Xiang Qian
Sun Shi Bo
Sun Yueming
Tai Chen Guo
Tang Zhiping
Tao Kaixiong
WANG Li
Wang Shuo
Wang Ziqiang
WU Gang
Wu Haorong
Wu Hongzhang
Wu Zhi Mian
Wu Zhiming
Xiong Le-ping
Xu Jun
Xue Ping
Ye Jianyu
Yu Jianchun
Yu Jiang
Zhang Chao
Zhang Jianli
Zhang Nengwei
Zhang Yong
Zhao You-an
Zheng Chaoxu
Zheng Min Hua
Zheng Yao Qian
Zhi Xu Ting
Zhou Hanxin
Zhou Xiaochu
Zhu Juang Fan
Zi Wen
丁 勝文
丁 志強
丁 效斌
于 建軍
仇 明
付 文安
任 愛群
任 昌安
何 南飛
何 建華
何 祖平
余 寧康
余 小舫
余 清華
俞 憲明
候 憲典
劉 厚鈺
劉 古燕
劉 國禮
劉 宏杰
劉 建東
劉 慶春
劉 新光
劉 景平
劉 東青
劉 桐林
劉 樹清
劉 耐娟
劉 菲
劉 豫瑞
劉 軍
劉 陽光
劉 順英
劉 黎明
包 鴻元
卞 德
厲 有名
史 偉雲
史 文忠
司 亞卿
吳 偉
吳 兵
吳 剛
吳 勤動
吳 叔明
吳 毓麟
吳 炎
吳 碩東
吳 致中
吳 躍進
吳 錦城
吳 雲林
周 代清
周 公民
周 平紅
周 殿元
周 殿元
周 錚
周 長城
呼 斌
唐 向東
唐 黎明
嚴 凌石
嚴 清和
夏 德鳳
夏 惠治
夏 維新
姚 學權
姚 禮慶
姜 海平
孔 翔譽
孟 雙鎖
孟 麗娜
孫 宏偉
孫 愛武
孫 成剛
孫 源源
安 寧
宋 志春
尹 思能
屠 伯強
屠 惠明
岳 詞義
崔 冀
巫 協寧
庄 建農
弈 紅
張 凱
張 勝華
張 唏文
張 啟杰
張 國強
張 學庸
張 家耀
張 強
張 德中
張 志宏
張 忠兵
張 思謙
張 文興
張 新軍
張 明
張 月娥
張 榮康
張 筱鳳
張 紀成
張 義國
張 詩誠
張 豫峰
張 輝
張 農
張 逖
張 金坤
張 靜霞
張 齊職
張 齊職
彭 志海
徐 固佳
徐 大華
徐 家法
徐 富星
徐 小萍
徐 曉
徐 義仁
徐 肇敏
徐 進康
徐 集麟
徐 駿良
戴 寧
戴 松林
房 殿春
方 國恩
方 榮新
施 向凡
施 瑞華
明 玄綱
曹 丙泉
曹 榴娣
曹 紅勇
曾 和平
曾 祥武
朱 人敏
朱 小英
朱 林昌
朱 瑜
朱 瞬時
朱 衛平
朱 金鼐
李 世榮
李 兆申
李 克軍
李 勇
李 占科
李 國富
李 國熊
李 堷生
李 家駒
李 徐生
李 志偉
李 惠芳
李 文
李 文星
李 明誠
李 春友
李 晴
李 浩
李 留法
李 石
李 秀賢
李 莉
李 際輝
杜 景平
林 世杰
林 主任
林 其信
林 景泰
林 榮旋
林 琳
柏 乃雲
柯 美雲
楊 來春
楊 兆升
楊 劭宇
楊 在山
楊 序春
楊 德同
歐 希龍
殷 評
殷 鎮中
毛 偉民
毛 建山
毛 順林
求 一秋
江 佛湖
江 石湖
汪 訓實
汪 鴻志
沈 俊
沈 學雲
沈 成本
沈 雲志
涂 之遠
游 蘇寧
溫 俊良
潘 國宗
潘 新民
狄 長安
王 仁昌
王 克成
王 吉耀
王 嘉毅
王 國良
王 存川
王 宏地
王 廣和
王 強
王 德祥
王 思元
王 振華
王 文卿
王 旺河
王 景江
王 根生
王 瑞雲
王 百忻
王 秀玲
王 秋生
王 章流
王 端娟
王 自立
王 興鵬
王 虹
王 衛東
王 躍東
王 鐵岩
王 青
王 驊
田 伏洲
田 字彬
田 怡
白 本寬
盛 偉
盧 慶凱
盧 榜裕
盧 正旺
盧 焱
盧 賢立
祝 其凱
秦 劍羽中
秦 建國
秦 杰
秦 鳴放
程 家欣
童 銘武
管 小娟
管 榮祥
繆 才良
羅 健
羅 光楠
羅 惠林
羅 金燕
肖 輝駿
肖 馬
胡 三元
胡 品津
胡 家露
胡 志前
胡 明彥
胡 海
胡 運彪
胥 幼群
范 秋維
華 永章
萬 信渝
葉 世進
葉 冠雄
葉 古祥
葉 林
葉 柏
葉 顯道
葛 敦鈞
葛 文廣
葛 超
董 劍宏
董 寶珠
蔡 建庭
蔡 端
蔡 端
蔣 德勝
蔣 西華
蕭 樹英
蘇 榕
許 亞平
許 國銘
許 幼如
許 惠敏
許 紅兵
許 蘇民
許 軍
許 龍堂
詹 國清
詹 銀初
謝 潤勇
謝 蘇慶
譚 敏
譚 麗娟
谷 力加
賀 偉
賁 大剛
賈 安萍
趙 志江
趙 志泉
趙 文海
趙 玉才
趙 玉龍
趙 秀芳
趙 長松
邱 德凱
邵 小光
郝 小軍
郝 洪升
鄧 國患
鄭 孔林
鄭 家駒
鄭 成竹
鄭 滔
鄭 留貴
金 冠球
金 士毛
金 龍標
錢 可大
錢 珍華
鍾 文智
閆 躍生
阮 洪軍
阮 翊
陳 君雪
陳 士錚
陳 壹明
陳 巍
陳 布克
陳 建平
陳 強譜
陳 德興
陳 明倫
陳 桂榮
陳 汝岱
陳 玉林
陳 祥生
陳 萬成
陳 虎誠
陳 衛昌
陳 衛星
陳 訓如
陳 軍賢
陳 錦鋒
陳 鍚美
陳 隆典
陳 首虹
陶 文初
陸 仁達
陸 和平
陸 建雲
陸 文明
陸 星華
陸 瑋
韓 淑華
韓 清鍚
項 平
顏 雲鵬
顧 軍
馬 保金
馬 元品
馬 建國
馬 明坤
馮 力民
馮 玉泉
高 孝忠
高 必有
高 志欣
高 敏
高 萍
高 軍業
魏 琪
魯 星燧
鮑 子雨
鮑 良生
鮑 鷹
黃 介飛
黃 博天
黃 宇春
黃 志清
黃 新華
黃 海
黃 石平
黃 觀耀
黃 霞月
龐 家芳
龔 承好
龔 鐳
龔 鐵群
Sun DongHui
Tong Weihua
Wang Quan
Zheng Shuguo

 

England

Vidya S Chintapalli

 

Germany

Linolohr Cornelia

 

Hong Kong

Li Ka Ho
Lo Xina

 

India

Abdullah
Abhyankar Ashok S
Agarwal Arun B.
Agarwala Yogesh
Agrawal Puneet
Agrawal Subhash
Ahmad Bashir
Ahmad Shabi
Ahmed Pervez
Angamuthu Stephen
Anjanappa Tumkur H. R.
Ardhanari Ramesh
Baijal Manish
Bala Ji P
Balachandar Tiruppopur Govindasamy
Balaji Suraj
Banerjee Jaharlal
Bansah A.K.
Baro Anup
Baruah Dhruba
Bhadranavar Kadappa D.
Bhandarkar Deepraj S.
Bhansali Hemant S.
Bhanushali Harikant S.
Bhardwaj Aseem
Bhat Khanaya Lai
Bhat M.G.
Bhatia Parveen
Bhattacharya Dipankar
Bhimanakunte Krishna Rau
Bibhu Bikash
Bohra Anand Singh
Chand Dal
Chandrahari Suresh
Chaudhary Dalip M.
Chaudhry Navneet Kumar
Chaurey Sanjay
Chhabra Navdeep
Chhallani Chanchal Raj
Chhaniara Ashit P.
Choudhury Manoj Kumar
Choudhury Purujit
Chouhan Surendra Prakash
Chowbey Pradeep
Chrungoo Rajinder Kumar
Dalvi Abhay Narendra
Dang Pawandeep Singh
Das Chitta Ranjan
Dave Sandeep
David Ranjan
Dawan Manohar Lal
Deodhar John G.
Desai Chirag Jitendra
Deshpande Suresh
Deshpande Vinayak S
Dobhada Harshavadan Premchand
Doctor Harshad I.
Dumbre Ramesh
Gambhir P K
Gandhi Tushar B.
Gandotra Yash Paul
Ganguly Pavitra Kumar
Garg Chaitanya
Garg Mukul
Garg Pankaj
Gautam Yogesh
Ghosh Mandj Kumar
Gill Akhtiar Singh
Godbole Raghunath
Goel Amitabh
Goel Deep
Govindaraj K
Goyal Sinder
Gupta Achal
Gupta Arun Kumar
Gupta Ashok Kumar
Gupta Mohan
Gupta Surinder K.
Gupta Surinder Pal
Gurjar C.L
Haque M.D. Noorul
Haribhakti Sanjiv P
Hira Asish Kanti
Hrishikesh Pandurang Salgaonkar
Jain Ajay
Jain Anil K.
Jain Anil Kumar
Jamu Gurvinder Singh
Janardhan K.C.
Jani Kalpesh
Jayagopal A.V.
Jayaprakash Pareeka
Jeganathan Venkatasamy
Jeyasekharan Sabu S.
Jhanakumar John A.C.
Jindal Sunil Kumar
Jindal Yash Paul
Johari Ashok N.
Johri Satya Prakash
Kalhan Sudmir
Kannan R
Kapoor Samir
Katara Avinash
Kerudi B.H.
Khan H M Saifullah
Khandelwal Kamlesh
khanna Anil
Khanna Subhash
Khetarpal Anil
Khullar Rajesh
Kohli Promod Kumar
Kriplani Ajay Kumar
Krishna Y.R.
Kulkarni Jyotsna Sanjay
Kulkarni Sanjay
Kumar Bodepudi Ajay
Kumar Jadab Chandra
Kumar Mrityunjai
Lakshmanan Arjunan Babu
Lal Pawanindra
Majumdar Prasanta Kumar
Malegaonkar Satish R.
Malik Anil
Mehta Ashwani
Mehta Nareshchandra N
Mehta Rohit Dhiraical
Mhaskar Abhijeet Suhas
Midha Satish
Mishra Nand Kishore
Misra Shiva Kant
Mittal Anil
Mittal Ashok
Modi Yogendra Shivnarayan
Mohan J
Muddebihal Uday Madhvarao
Mukherji Ashis Kumar
Munshi Ajay Praful
Nagarajan Siddappa
Nimisha Subhash Kantharia
Oommen Ashok Ninan
Oommen Fred Simon
Pandya Sanjay Vrajlal
Parekh Dhirajlal Bhikhabai
Parikh Deval A
Parmar Bharat H.
Parthiban Sabapathy
Patel Bharat Dhirubhai
Patel Bhavin C
Patel Rajesh K.
Pathak Anil Kumar
Patta Radhakrishna
Patuaik Sreejoy
Poonia Vinay Kumar
Pramod Jain
Prasad Kodali Tirumala
Prashanth B. N.
Prem Kumar Hiruthayathaass Antony
Premkumar Balachandran
Puntambekar Shailesh
Puri Indermohan Singh
Raghuvanshi Y.S.
Raisoni Shekhar G
Raj A. Anthony
Rajhi G.L.
Raju K V Krishnam
Ramamoorthy A.
Ramesh Makam
Rangarajan Muthukumaran
Rao G.V.
Rao Gyaneshwar
Rao P S Venkatesh
Rao Venkat
Rathi Gopal
Ratta Bhagwant Singh
Ravindranath K
Ray Kali Kumar
Reddy B. Rajnesh
Reddy Ganjikunta Rajasekhar
Reddy Nallamilli Basava Kumar
Reddy Prasanna Kumar
Roy Purnendu
Sakkireddy V.S. Rad
Sandeep AGGARWAL
Sanghaui Narendra Popatcal
Sarangi Rathindranath
Sathe Ravindra M.
Saxena Deepak Kumar
Sehgal Narin
Sekhon M.S.
Selvarajan Sundarajulu
Sethi Vinod Pal
Shah Bimal C
Shah Pragya
Shah Rashmi Hemendra
Shah Shashank S
Shah Suketu M.
Shanmugam Navameetha Krishnan
Sharda Ajay
Sharma Anil
Sharma Ashit
Sharma Ashok Kumar
Sharma Neeta
Sharma Sharad
Sheetal Singh
Sheth Kirip L
Shetty Sadanand V.
Shingala Hitesh M
Sidapara Damji Mohanbhai
Sidhu Gurdip Singh
Singh Chakra Dhar
Singh Chandra Pal
Singh Harmeet Paul
Singh Jagbir
Singh Jaspal
Singh Kuldip
Singh Mohinder
Singh Nand Lal
Singh Sukhpreet
Singh Surinder
Singh Vijay Pratap
Singh Vijaylaxmi
Sinha Abhishek Kumar
Sneha Archana Sneha
Soni Shan Kar Lal
Soni Vandana Mann
Sorokhaibam Jugindra
Srimurthy Kadaba Ramanna
Srivastava Keshav Narain
Sunad Alexander Daniel
Sundaram Meenakshi M.
Sundaram Yuvaraja
Sundarraj P.
Suprashant Kulkarni
Surendran Macs R.
Tamaskar Siddharth
Tantia O M
Thanaraj Sundaram
Thangavelu L.P.
Trivedi Bharat V.
Udwadia Tehemton E.
Ugale Surendra
Uinay Sabharwal
Upadhyaya Niraj Rajit
V L Nandeesh
Venkatesh Venugopal
Verma G R
Vijayan Ramasamy
Y Krishna Mohan
Yadav Kamala Prasad
Yogesh Kasturbhai Panchal
Zameer Abdul Pasha
Abdullah Farook
Agarwal Rakesh Chand
Agrawal Abhay Kumar
Goel Rajat
Govil Aparna
Gupta Abhishek Kumar
Jaspal Duke Prabhjot
Kavalakat Alfie Jose
Malhotra Ravinder S.
Mittal Vijay Kumar
Popat Sunil Dhirajlal
Poptani Manoj
Roshan Alangar Shetty
Shrivastava Rajesh Kumar
Sood Shashank
Tham Ameng

Indonesia

Adil S Pasaribu
Agarwal Sanjeev
Agi Satria Putranto
Agil Salim
Arief Handy
Asril Zahari
Aunurrafieq
Bambang Visdan
Budiarto Bambang
Dino Adrian Halim Liem
Djaputra Andreas
Eflendi Ramadhana
EkaSwabhawaUttama
Erizal
Fadil T Farizal
Hasan Peter
Hendrawijaya J. Iswanto
Hudaja Otje
Hutabarat Tigor
Hutajulu Harmada
Hutapea Maruhum
Ibrahim Ahmadsyah
Karjosukarso Triwahjudi
Kartadinata Henk
Kartowisastro Hermanayur
Kristian Iwan
Kurniadi F Sutedi
Lie Lewis
Limas Peter Ian
Lukmanto Bonifacius
Lusikooy Ronald
Lyana Yusnari Paulus
Metria Ida Bagus
Muhammad Nuhadi
Ngatino Rizal
Prabani C. Setiodrestiono
Putra Ida Bagus Darma
Rahardjo Teguh S
Rivai M.IQBAL
Riwanto Ignatius
Ronius Wentaria
Rudiman Reno
Santoso Widiananto
Santoso Su'ud
Sarnanto Agoes
Sicit A.T.
Simanjuntak Arnold
Sitepu Ryanto
Soebagjo Ari Satra Putranto
Soedirman
Soemarko H M
Soetisna Tri Wisesa
Sugandi
Sumaryono Suvoco Sastrodirro
Sutantyo Hendra
Sutedja Barlian
Teddy A Puernama
Tjahyo Utomo
Uisal Daniel
Wiradisuria Errawan R
Yarman Haryona
Yanto
Ida Bagus Budhi
Jusef Treser
Liem Kian Hong
Muhammad Alsen Arlan
Surya Agung Alexander

 

Japan

Ikeda Mami
Akira Shigeo
Arai Haruka
Araki Tsutomu
Araki Yasumi
Arima Yasuo
Bandoh Toshio
Banya Yoshiaki
Chiba Yutaka
Egami Kaku
Eishi Nagai
Etoh Tsuyoshi
Fukuda Naoto
Fukunaga Masaki
Fukunaga Tetsu
Furuta Kazunori
Hanai Tsunekazu
Hashimoto Daijo
Hashizume Makoto
Hasuda Shoichi
Hayashi Ken
Higashino Masayuki
Hiki Naoki
Hirata Tomomi
Honda Tetsushi
Horiuchi Kazutaka
Hoshino Takanobu
Ichihara Takao
Ikeda Masahito
Ikuma Kenichiro
Inaki Noriyuki
Inomata Masafumi
Inoue Haruhiro
Isa Tsutomu
Isaka Keiichi
Ishida Masaharu
Iwasaki Masayuki
Kadowaki Ken
Kaga Kichizo
Kakizoe Saburo
Kaminishi Michio
Kanaya Seiichiro
Kaneda Goro
Kaneda Iwao
Kanehira Eiji
Kaneko Hironori
Kano Nobuyasu
Kasama Kazunori
Kashiwogi Hideyuki
Katai Hitoshi
Kawahara Katsunobu
Kawano Katsunori
Kimura Taizo
Kinoshita Takahiro
Kitagawa Yuko
Kitano Seigo
Kitashiro Shuji
Kohno Tadasu
Koizumi Kiyoshi
Kojima Kazuyuki
Kokuba Yukihito
Kondo Juri
Kondoh Haruhiko
Konishi Fumio
Kurihara Masatoshi
Kurokawa Yoshimochi
Kusano Toshiomi
Kuwano Hiroyuki
Matsuda Minoru
Matsuda Tadashi
Matsui Hideo
Matsui Yoko
Matsumoto Satoshi
Matsumoto Sumio
Matsuo Katsuichi
Miura Takashi
Miyajima Nobuyoshi
Miyamoto Masayuki
Mori Toshiyuki
Morikawa Takanori
Morikawa Toshiaki
Morikawa Yasuhide
Morita Junji
Munakata Yasuhiro
Murai Ryuzo
Muraki Akira
Musha Hivoaki
Nagai Hideo
Nagai Yugo
Nakamura Yasuyuki
Naruke Tsuguo
Ohashi Shichi
Ohnuma Shinobu
Ohshima Shinichi
Ohta Masayuki
Okajima Masazumi
Okuda Junji
Ono Yoshinari
Otani Yoshihide
Ozawa Soji
Saida Yoshihisa
Sakai Shigeru
Sakai Yoshiharu
Sakuramoto Shinichi
Sakuyama Toshikazu
Sasada Hirotaka
Sasaki Makoto
Sata Naohiro
Sekimoto Mitsugu
Shibata Kohei
Shimizu Kazuo
Shimizu Shuji
Shimizu Tetsuya
Shimomura Kazuyuki
Shimura Hideo
Shiraishi Norio
Suzuki Kazuo
Tajiri Takashi
Takamura Seiji
Takayama Masaomi
Takemura Masashi
Takeshi Naitoh
Takifuji Katsunari
Takiguchi Shuji
Tanaka Masao
Tanigawa Nobuhiko
Taniguchi Eiji
Tanka Jun-ichi
Terachi Toshiro
Tojigamori Manabu
Tokumura Hiromi
Tsuchiya Ryosuke
Tsujitani Shunichi
Tsutomu Nomura
Tsutomu Tomioka
Uyama Ichiro
Wada Masayo
Wakabayashi Go
Watanabe Masahiko
Watanabe Masanori
Yamada Hideo
Yamagata Masatsune
Yamakawa Tatsuo
Yamamoto Hidehiro
Yamasaki Hajime
Yamashita Koji
Yamashita Yuichi
Yamazaki Yoji
Yano Hiroshi
Yokomori Kinji
Yokomuro Shigeki
Yokoyama Masato
Yoshimitsu Masanori
Iwashita  Yukio 
Noguchi  Tsuyoshi 
Ogawa  Tadashi 
Shiroshita  Hidefumi
  Yada  Kazuhiro 
Yasuda  Kazuhiro 

 

Korea

Ahn Keun Soo
Baek Joeng Heum
Chae Yoon Seok
Chang In Taik
Chi Hoon Sang
Chi Kyong Choun
Cho Chol Kyoon
Cho Young Up
Choi YoungRok
Choi Yong-man
Choi Youn Baik
Choi Young Rok
Chun Kwangsik
Chun Hokyung
Chung Bong Soo
Chung Chul Woon
Chung Jae Sam
Hahn Koo Yong
Han Dai Hoon
Han Young Seok
Han Ho-Seong
Han Sangmoon
Han Sang-Uk
Heo Jinseok
Hong Sung Wha
Hwang Jim wook
Jeon Sung Yoon
Jeong Eui Chul
Jeong Jong Gili
Jheon Sang hoon
Joh Yong Geul
Jung Do Hyun
Jung Sang Hun
Kang Sung-hwa
Kim Dong-sik
Kim Se Won
Kim Byoung Ho
Kim Byung Chun
Kim Chan Yong
Kim Chin Seung
Kim Dong Kwan
Kim Dong Yi
Kim Eung Kook
Kim Hee Chul
Kim Hin Jung
Kim Hong Jin
Kim Hyun Jong
Kim Hyung-chul
Kim Jun Gi
Kim Kee Hwan
Kim Ki-Hun
Kim Kon Hong
Kim Sang Jhoon
Kim Seon Hahn
Kim Sun-Whe
Kim Won Woo
Kim Young Jin
Kim Young-Woo
Ko Young Hwii
Kwun Koing Bo
Lee Doo-seok
Lee Jae Hoon
Lee Sang-il
Lee Ihlcheol
Lee Jug Hyo
Lee Sang Chul
Lee Sang Kuon
Lee Sang Mok
Lee Suk Hwan
Lee Tae Ui
Lee Woo Yong
Lee Yun Bok
Moon Jae Hwan
Nah Yang Won
Nam Chang Woo
Namgoong Jung-man
Park Chang Kwon
Park Cho Hyun
Park Dong Eun
Park Jonghoon
Park Hwon Kyum
Park Jin Hyun
Park Mun Gyu
Park Tae Suh
Park Yong Keum
Ryn Hoon
Sohn Dae Kyung
Song Ki Byung
Song In Sang
Song Keun Yeong
Sul Ji-Young
Yang Han-Kwang
Yi Eunjue
Yoon Dong-Sup
Yu Hee Chul

 

Macau

Antonio Gomes Da Silva
Chang Siau Wei Peter
Lei Wun Teng
Pang Heong Keong
Rui Mota Furtado

 

Malaysia

Ananthakumar Chinnaswamy
Adam Ahmed Awil
Ahmad Haron
Boon Lee TAN
C Rajkumar Vinayak
Chai Feng Yih
Chan Koon Khee
Chan Khan Wei
Cheah Peng Keong
Damodaran Ashok
Hassan Syed
Hla U Kyaw Tin
Ho Kok Chuan
Hussein Wan Adnan Bin Wan
Jacob Stephen
Jasmi Ali Yaakub
Jaya Prakas Rao
Kannan Ballan
Kasian Junaini
Khoo Saye Thiam
Kumar Motyaca Vinod
Law Chee Wei
Law Ngo Chew
Lee Chan Foo
Lee Soon Soo Colin
Leong Choong Kheong
Lim Foo Chang
Lim Tan Hock
Lim Teik
Loke Tien His
Loo Voon San
Lopez Dominic
Lukman Mohd Rashid
Mahamood Zainal
Manisekar S.O.K. Subramaniam
Manohar Padmanathan
MatSain Abd Hamid
Md Nor Azmi
Mohdsalleh Abdul Kadir
Moissinac Kevin
Muhammad Noor Hasnan
Murugan Periasamy
Mutyala Vinod Kumar
Myint Moe
Othman Hairol Azrin
Pillai Vasu
Premnath Nagalingam
Rajoo Padmanathan
Ramasamy Umasangar
Razman Jarmin
S/O Vadivelu Thamilselvan
Sagap Ismail
Sarif Mat Salleh
Sathappan Shanker
Shaharin Shaharuddin
Siang Tai Lee
Siow Sze Li
Somasundram Sivabalan
Suppiah Mottaiyan
Surinder Singh
Syed Anees Ahamed
Tai Chia Hui
Tai Shzee Hau
Tan Daniel
Tan Liam Chwee
Tee Chin Gee
Tee Shin San
Thein Nyan
Vasudeavan Vimal K.
Wong Pak Seng
Yeoh Wooi Pin
Yeoh Theam Lip Noel
Yip Kok Thye
Yong Yuen Geng
Bong Jan Jin
Cha Kar Huei
Chin Kin Fah
Chuo Frederick Sing How
Lau Peng Choong
Malapan Kirubakaran
Muda Nor Hisham Bin
Phung Shehab CheeWei
Pok Eng Hong
Tan Kok Neang
Wong leh Ming
Wong Sze Ming
Yeap Chee Loong

Myanmar

Aung Kyaw San
Aung Myat Kyaw
Aung Zaw Myo
Aye Mon
Banyar Aung Khine
Ei Shwe Sin
Han Win
Hlwan Moe Htet
Htay Oo
Htek Myek
Htoo Han
Htut Thri San Thein
Khin Htar Yi
Khin Latt
Khin Thein
Ko Ko Naing
Kyaw Kyaw
Kyaw Myint
Kyaw Oakar
Kyaw Swa
Kyi Kyi Nyunt
Lamin Win
Lazim Gawang
Lwin Thein
Lwin Toe
Maung Maung Khin
Maung Maung Nyein Tun
Maung Maung Zaw
May Myo Kywe
May Thu Zar Han
Mee Mee Thet
Min Htin
Min Thin
Moe Kyaw Tun
Mu Yar Soe
Mya Thein Han
Mya Win Win
Myint Myo
Myint Sein
Myo Naing
Naing Kyaw
Naing Lin Zaw
Nang Kham Ohn
Naw Mar They
Nyo Nyo Win
Oo Tun
Oung Thida
San Yi
Shein Myint
Soe Yin Yin
Swa Kyaw
Swe Nyi Nyi
Than Sein
Than Than Aye
Thandar Lwin
Thein Marldo
Thein Myint
Theingi Mya
Thin Thin Aung
Thin Thin Myat
Thin Yu Zaw
Thit Lwin
Tin Maung Zaw
Tin Moe Moe
Tin Tin Cho
Wanna Htun
Win Ko Ko
Win Win Aye
Yin Mar Oo
Zaw Htun Win
Zaw Myint Thein
Zaw Win
Zo Thawng Lian
Aung Myo Thet
Han Htoo
Htet Kyaw Htet
Htun Nay Aung
Khaing Khin San
Mar Tin Tin
Min Si Thein
Mon Aye
Mya Theingi
Myat Thin Thin
Myint Win
Myint Ye
Naing Ko Ko
Nyunt Kyi Kyi
Oo Win Thaw
Oo Yin Mar
Oo Htun
Oo Paw
Phyo Zin Win
Saw Tin May
Sein Than
Shein Myo Sett
Soe Khine Khine
Soe Kyi
Than Min Htut
Thet Naing Htun
Thin Aung Nway Nway
Win San San
Win Sein
Win Nyo Nyo
Win Win
Yee Than Than
Yi Khin Htar
Zaw Khin

 

Nepal

Kumar Sujit
Neupane Prakash Raj
Pokharel Nabin
Punit Punitkunm
Shakya Manjul
Achala Thakur
Ajay Agrawal
Amit Bahadur Shrestha
Anang Pangeni
Binaya Timilsina
Birkh Raj Joshi
Bishnu Murti Bhattarai
C S Agrawal
Deepak Raj Singh
hind Khalifa
Jiuneshwar Lal Jha
Km Guddy
Kunal Bikram Deo
Laligen Awale
Nimisha Agrawal
Prajwal Paudyal
Pritha Basnet
Rajat Kumar Agarwal
Rakesh Kumar Gupta
Rikesh Jung Karkee
Sarada Khadka
Sarita Sarki
Saroj Kumar Rajbanshi
Shailesh Adhikary
Shambhu Nawal
Subodh Kumar Adhikari
Sudeep Khaniya
Sudeep Sapkota
Sudhir Kumar Singh
Sunil Shrestha
Suresh Prasad Sah
Tuhin Shah
Vikal Chandra Shakya

 

Oman

Al Rahbi Salim Khalfan Al
Al Waili Ibrahim
Al-Balushi Zainab
Al-Rawahi Aziza
Al-Riyami SaLim
Alfadhli Abdulrazak
Almaamart Sulaiman
Almajrafi Hind Khalifa
Almehdi Raad Usama
Alrubayie Ammar
Alsaadoon Adham
Al-sibani Mohammed
Amani Al-Saidi
Azzam Ahmed
Kartadinata Riki
logman Tagalsir
Mateen Mohammed
Al-Azri Yahya
Al-Jabri Salah Mohammed
Golash Vishwanath
Mohamed Al Saibani
Qoura Hamid
Raouf Zaid Riyadh
Suleiman Al Maamari

Pakistan

Ahmad Riaz
Ali Babar
Ansari Anjum Sohail
Baloch Mohammad Aslam
Butt Imran Idris
Choudhry Zafar Ali
Iqbal Javed
Kamal Mustafa
Khan Sadaqat Ali
Laghari A Aziz
Laghari Mohammad Hussain
Maher Mumtaz
Malik Arshad M
Muhammad Zubair
Niaz M. Pervaiz
Pasha Mustafa Kamal
Quraishy Mohammed Saeed
Rahman Rahil Mahmoodur
Rasul Shahid
Sadozai Azhar Khan
Shahbaz Riaz
Shaikh Abdul Razaque
Shaikh Haris Rashid
Shaikh Sher Muhammad
Siddiqi Badar
Syed Aamir Ali
Talpur K Altaf Hussain
Ur-Rehman Ehsanur

Philippines

Abraham David A
Aherrera Annebelle O
Ong Andrew Raymund
Ang Anne D T
Arcellana Francisco Y Jr
Arcilla Crisostomo E
Bascara Cecilia Joyce M
Buenafe Alfred Allen E
Cabrera Edgardo G
Callos Elsie I
Casipit Raymond Norman G
Chiong Dominador Jr M
Chua Henry Cervantes
Clemente Edgardo N
Climaco Ma Cherrie R
Co Huy Isabel C
Co Valentina M
Cortez Achilles M
Cortez Edgardo R
Coyoca Eufemia C
Cruz-Vesagas Maria Concepcion
Cu Eric G
De Jesus Manuela T
Desipeda Raul
Dineros Hildegardes C
Dizon Alejandro C
Dizon Marissa D
Doble Florentino C
Domino Jeffrey J P
Du Jean G
Dy Ricardo L
Dy Thomas J
Elgar Maximino D
Emborgo Edwin C
Faylona Jose Macario V.
Ferrer Rafeal A
Flores Arturo S
Gaddi Bienvenido S
Gaw Ki Ruben W
Hilvano Serafin C
Hobayan Vitus S
Ilao-Oreta Ma Concepcion M.
Kalbit Tatad Ho
Lasala Apolonio L
Laygo Mary Jocelyn Y
Lazaro Pacita S
Lee Irma A
Lim Alexander U
Lim Corazon T
Lim John Q
Lopez Fernando L
Luna Cesar V
Madrid Romulo L
Mendiola Rogelio P
Molino Caridad E
Montuno Suzette S
Navarro Narciso S
Ngo Roberto O
Oblena Roman P
Olalia William I
Oliveros Edward D.C.
Oliveros Ligaya S
Ona Leonardo Jr A
Oreta Jose Jr F
Pascua Elsie B
Pasion Isidoro S
Perez Anthony R
Porciuncula Vicente R
Qua Josefino C
Recio Cesar Fernandez
Rigor Maita Teresa P
Rosello Don Edward
Roxas Manuel T Francisco
Salonga McArthur Conrado Jr
Salud Jose Antonio M
Sampang Domingo C
Santos Rey Melchor F
Sarmiento Ray I
Serrato-Libron Tess Annette
Sobingsobing Noel E
Solomon Jose
Soncuya Moises Jr B
Sy Gregorio S
Tan Alejandro Y
Tan Delfin A
Tan Kim Shi C
Tang Benjamin Y
Trinidad Anne Marie C
Tuason Joshua
Uy Roland L.
Uypitching Nicolas S. Ramas
Viduya Mercedes P
Villaflor III Vivencio Jose P
Ahmad Ramzi Yusoff
Alex Blanco
Andrei T. Yu
Benjamin Souribio
Carlo C Gurrea
Edgardo Penserga
Ferdinand Syfu
Frances Marion De La Serna
Jonathan Joy Adora
Jose Jr. Uy Tan
Josef Conrad S. Lim
Luisito Co
Manueal Jr. Villamor
Michael Catiwala-An
Miguel C. Mendoza
Patricio H. Moscoso
Pimbaya Jr A. Pangilan
Roland F. Cinco
Rouel Mateo M. Azores
Ted Marcerey N. Gallo
Ugalino Sander
Abella Andrei Cesar
Adiviso Shirard Leonardoc
Baloqiino Fidel Jr.
Bondoc Elmer T.
Bravo Anthony
Briones Arvin G.
Comuelo Ryan Ed
Delos Santos Nilo
Dimaculangan Alvin S.
Diomampo Orlando I.
Ejercito Carlos Jr
Eseque Eduardo
Esguerra Enrique Hilario
Evangelista Noel
Fuentes Marilon
Lawenko Michael
Lee-Ong Alembert
Nurtadwiyana Agus
Oreta Benedicto
Pagdanganan Ernest Jerome Apacible
Pastores John Vincent
Po Elmer S.
Sammy C. Cunanan
Genueno S. Serrano
Sherry O. Cunanan
Siocd Dubarry
Siozon Menandro
Villano Nelson

 

Russia

Aleksey Andrianov
Pomortsev Boris

 

Saudi Arabia

Abdel Kader Ahmed Mohamed Abdul
Al Abbadi Hatim Ali
Al Rayyes Fahad Ayed
Al Sharif Meshal
Alenazi Naif
Alenezi Ibrahim O.S
Al-Naami Mohammed Y.
Al-Saigh Abdulaziz Hassan
Alsebayel Moh'd
Anwar Ihab M F
Babiker Mohammed
Baker Mohamed
Elbakry Abdel Karim
El-Sayed Medhat M. Ibrahim
Fahad Bamehriz
Laui Ashri
Mater Zafer Said
Mirza Mohammad Nadeem
Rahman Alsaigh Abdul
Sindi Abdulelah S

 

Singapore

Anil Gandhi
Appasam Vijayan
Chan Chung Yip
Chan Hsiang Sui
Cheah Wei Keat
Chew Soo Ping
Chong Yew Lam
D.W. Manoj Moses
Diddapur Ravishankar K
Goh Hak Su
Goh Peter Min Yin
Ho Choon Kiat
Hoe Nan Yun
Koh Chi Siong, Dean
Kum Cheng Kiong
Liau Kui Hin
Liew Choon How Lewis
Lim Geok Hoon
Lim Khong Hee
Lynette Loo Mee Ann
Lomanto Davide
Look Melvin
Mack Peter
Ngoi Sing Shang
Pasupathy Shanker
Rajamuthiah Natarajan
Rajnakova Andrea
Rao Jaideepraj
Ravintharan T.
Seow Choon Sheong
Sim Richard
So Bok Yan, Jimmy
Swaminathan I.
Tan James K
Tan Jye Yng, Jane
Tan Yah Yuen
Tay Khoon Hean
Teoh Tiong Ann
Tsang Bih Shiou Charles
Woon Yng Yng Bertha
Buhari Shaik Ahmad
Kan Yuk Man
Lai Jiunn Herng
Lee Victor,Tswen-Wen
Lim Yon Kuei Bernard
Ng Kheng Hong
Ong Kian Pen,Julian
Oo Aung Myint
Quah Hak Mien
Shabbir Asim
Shelat Vishal
Singaporewalla Reyaz Moiz
Tan Charles Tse Kuang
Wong Mark

 

Sri Lanka

Mathurahan Selvarasa
Nandadeva samarasekera
Sivaganesh Sivasuriya

 

Taiwan

Chang Bee Song
Chang Han Ming
Chang Hung Chi
Chang Jer Woan
Chang Kun Chuan
Chang Tzu Ming
Chang Wuu Tay
Chen Kuo Hsin
Chen Chen Chia
Chen Chih Yi
Chen Chun Lieh
Chen Dar Ren
Chen Der Fang
Chen Joe Bin
Chen Juann Chyuan
Chen Shiang Gwo
Chen Shu Hung
Chen Wei Shone
Chen William Tzu Liang
Chen Yi
Cheung Ching Yuan
Chiang Tai Chow
Chiu Allen
Chiu Chong Chi
Chiu Wen Hsiang
Chuan Ming Chuan
Hsieh Ming Jang
Hsu Barry Chih-hung
Hsu Chung Ping
Hsu Nan Yung
Hu Tung Ho
Huang Ching Shui
Huang Shing Moo
Huang Tsung Jen
Hwang Yeong Fwu
Jan Shyl Ell
Kao Ming Chien
Ker Chen Guo
Khu Chu Wilson
Kuo Shou Jen
Lai Fu Ming
Lee Hsin Chung
Lee Wei-Jei
Liang Jin Tung
Liang Tsung Kuei
Lin Chie Tang
Lin Pyng Jing
Lin Torng Sen
Lin Tser Rong
Lin Wu Lum
Liu Hui Ping
Liu Jung Sen
Liu Meng Lun
Liu Tse Jia
Lui Wing Yiu
Pan Yao Sheng
Shyr Yi Ming
Stevenson Ong Lao
Su Wen-Lung
Sung Shen Kuang
Tang Ming Jen
Tsai Cheng Chung
Tsai Jeng Dar
Wang Juei Hsing
Wang Nai Yuan
Wu Chih Hsiung
Wu Hsu Ming
Yai Yun Sheng
Yang Li-Heng
Yang Wen Chaur
Yau Man Pun
Yeh Dah Cherng
Yu Sen Chang
Yu Shi-Yau
Yuan Ray Hwang

 

Thailand

Amnauy Vongsrisoonthorn
Arnon Chotiroseniramit
Atthaphan Pornmontharat
Avtar Singhsachthep
Banjong Bhoomiboonchoo
Banyat La Ongthong
Boonlue Wongthouw
Boonsom Santitamanon
Chaipruck Piyakesin
Chairat Jerajapreedee
Chairat Pokawatana
Chaiwetch Thanapaisan
Chaiya Chansai
Chakapan Predanon
Chakkrapan Eurnorases
Chalermpol Viriyanukulvong
Chanchai Nimitrvanich
Chanvit Tanphiphat
Charan Geranpongs
Chatri Banchuin
Chavengkiat Timpawat
Chesada Sangsubhan
Chit Petpichetchian
Chitpetpichetchian
Choochat Samansottivong
Chuchart Vinitiwatanakhun
Chuchavalna Nakorn
Chumporn Pongnumkul
Chumsak Pruksapon
Chusak Kuparnond
Chuti Niamskul
Dahm Sumgtchoengprachya
Darin Lohsiriwat
Dhanes Rangsrikajee
Dhiraphol Chenvidhya
Hathai Kunaprayoon
Iyares Israngkura Na Ayudhya
Jhiravud Khuhaprema
Jirasak Wongsrichanalai
Kachit Pachirat
Kanog Kitinirungool
Kaset Amamtakul
Kittiwat Manochantr
Korkiat Trakarnvanich
Kriengkri Namthaisong
Kullawat Bhatanaprabhan
Lantom Tonvichien
Mati Duronkritichai
Mongkol Jivasantikarn
Mongkol Tanjapatkul
Montamara Annop
Narain Chotirosniramit
Naris Janviriya
Narong Lertakyamanee
Narong Tadadet
Narongsak Jongsiri
Ngownngarmratanai Anun
Niwat Boon Yuen
O-Tur Saw Seow
Ouichai Plerngprasit
Paiboon Choteprasit
Paiboon Jithvanich
Pairoj Chaikittisilp
Paisal Pongchairerks
Patanasak Kraisornphong
Patpong Navicharern
Pattanasak Lertpradit
Petch Kasetsuwan
Phaderm Rojanasakul
Phaiboon Pensuwan
Phongkitti Thisphakorn
Phongthon Sukosit
Pichai Pongmanjit
Pichan Chamadol
Pisut Suppapinyopong
Piya Totemchokchyakarn
Piyawat Vongvanich
Pongsak Chaisilpwatana
Pongvit Panapisal
Poompitch Junyavijux
Pornchai Prapanpongchai
Poschong Suesat
Prakit Pruekprasert
Prakitpunthu Tomtitchong
Prakorb Saenmunkongkul
Pramote Bejrajati
Prapuret Suwanrath
Prasert Pimonsangsuriya
Prasert Trairatvorakul
Prasit Virajsilp
Prayuth Sirivongs
Preerayut Vasusathain
Prinya Akranurakkul
Prinya Santichatngam
Puttisri Adisorn
Racha Tanpaupong
Rachit Hakeem
Ravi Phimolsarnti
Ronnarat Suvikapakurnkul
Sahatham Samintharapanya
Sakda Alpach
Sanchai Kanjanalarb
Sathien Tumtavitikul
Savit Kositchaiwat
Simroj Songchai
Singhaphan Tongsawas
Siri Sirijongwatana
Sirikan Yamada
Siroj Kanjanapanjapol
Smitti Prachyakorn
Sombat Bowornpadungkitti
Somboon Boonkasem
Somboon Chaisrisawaddisuk
Somboon Homsakmongkol
Somboon Tangkulboriboon
Somchai Kovitchareonkul
Somchai Limsrichamreon
Somcharoen Saeteng
Somkiat Wattanasirichaigoon
Sompong Limsupavanich
Sompong Navaravong
Songchai Simaroj
Sonthorn Treesaranuwattana
Sontisirikit Aree
Soottipornchittmittraparb
Sornchai Thipyasountranon
Suchart Chaimuangraj
Suchart Chantavibul
Suchart Wipassakornwarawutt
Sukij Panpimanmas
Sumeth Chayosumrit
Sumit Wongkietkachorn
Sunthorn Treesaranuwattana
Supasil Kalayanakoul
Suphakarn Techapongsatorn
Supoj Chindasab
Supoj Mangkorn
Supoj Pornyunnyongsurat
Suppapong Kasetsunthorn
Surachai Chiabunkana
Surachai Saranrittichai
Surachai Siripornadulslilp
Surachai Sripiyasuthorn
Suradej Sangaroonsiri
Surasak Leelathanamongkol
Surawut Paiprasert
Suriya Chakkapak
Suthee rojanawilaikun
Suthep Inhardkroad
Suthep Pakamathavee
Suthep Udomsawaengsup
Suthi Surakiatchanukul
Suthisit Boonniti
Suttiruck Buakaew
Suwanchai Chairatchaneeboon
Tanasit Hutachoke
Tavatchai Kanchanarin
Taveesin Tanprayoon
Tavisak Puntarigvivat
Taweechai Visanuyothin
Taweesak Deekajorn
Taweewong Chulakamontri
Teepavit Nupet
Teerachai Ukritmanoroat
Teeradej Ratanachaikanon
Thanapol Maipang
Thanawat Suwancharas
Thanee Punyaprasiddhi
Thanyadej Nimmanwudipong
Thawee Ratanachu-Ek
Theerapol Angkoolpakdeekul
Thiravub Khuhapreya
Thongchai Koysombat
Thongdee Shaipanich
Thongueb Uttaravichien
Tongthom Chalawkul
Tonmukayakul Anunt
Toranis Tantipiriyakij
Trichak Sandhu
Vajarabhongsa Bhudhisawasdi
Vasant Chungchet
Vatana Supromajakr
Verachai Pairuchvet
Vibul Chotesakulrat
Vibul Sachakul
Vichai Charoenwongse
Vichet Smavatkul
Vichit Viriyaroj
Vijit Vatcharapimolsilp
Vinit Suwanrattaphum
Virachai Mahatharadol
Virat Wangsook
Visan Subromyen
Vithayasak Auywattanagul
Vitoon Chinswangwatanakul
Vivat Puttawanchai
Voraphan Saowaros
Wanchai Klailardsiri
Wanchai Krailadsiri
Warin Wachirapunyanukul
Watchara Somwangprasert
Wattana Pareesri
Werapong Poorchaikun
Werayut Thowprasurt
Wichai Chonwattanagul
Wicheanrat Chamnongwit
Winyoopradit Shanin
Wisut Lajchasaewee
Witaya Yuthvoravit
Withaya Karchanawongchai
Wittaya Chadbunchachai
Wiwat Tirapanich
Worawidh Kowitwarangkul
Wrunyoo Kitipechyindee
Wuthichai Thanapongsatorn
Wuttichai Kittipadakul
Yauwanuch Kongdan
Timratana Poochong

Turkey

Akgul Ozgun
Aktimur Recep
Alimoglu Orhan
Aslar Kessaf
Balci Zeynep
Bilgic Ismail
Bulut Bekir
Coskun Halil
Dilektasli Evren
Dizen ismail
Gelecek Sibel
Gok Ali Fuat Kaan
Gundogdu Emre
Guldogan Emir
Kayaalp Cuneyt
Moran Munevver
Ozen Serkan
Ozkan Murat Bulut
Ozmen M.Mahir
Parsak Cem
Sahin Tolga
Saribeyoglu Kaya
Simsek Osman
Sumer Aziz
Yanar Hakan
Zulfikarogu Baris

 

UAE

Abbas Thair Mahamood
Ahmad Al Jaziri
Baliga Suresh
El-Gohary M Amin
Gupta Sanjay
Hartung Rolf Ulrich
Juneja Girish Kumar
Borromeo Rene Macario

 

Vietnam

Bui An Tho
Chiang Tran Binh
Chrish Nguexen Duc
Cuong Ngugen Cao
Dac Hoang Cong
Dinh Nguyen Hoang
Do Minh Dai
Dong Lvong Tat
Huan Pham Duc
Hung Do Ba
Hung Nguyen Van
Lap Cao Doc
Le Hai Qvy
Le Quan Anh Tuan
Le Quang Nghia
Le Quang Quoc Ahn
Le Trung Hai
Le Tuyen Hong Duong
Le Van Nghia
Manh Vu
Nguyen BAC Hoang
Nguyen Cuong Tan
Nguyen Hoang Dinh
Non Tranngoc Luong
Phu Do Gia
Quan Trinh Hoang
Quy Vo
Son Do Kim
Tan Van
Thin Thai Hy
Tho Bui An
Tran Binh Giang
Trang Do Van
Trong Nguyen Quoc
La Van Phu
Maivandoi Mivan Doi
Neuyen Minh Nghiem
Neuyen Van Lam
Neuyen Van Tong
Ngumeo Tuan
Nguyen Tung Son
Nguyen Van Bi
Pham Van Nang
Phan. T.Naccuen
Tran Hieu Nhan
If you can't find your name in the list please

 

Membership Form

At the Board of Governors meeting held in October 1996 in Thailand, it was resolved that any surgeon who belongs to his/her national endoscopic society in any of our member countries will immediately be eligible to be a member of ELSA on payment of the appropriate fee. Surgeons who belong to an established international endoscopic society (e.g. SAGES) will also be treated likewise. Surgeons who do not belong to any existing society and would like to join ELSA have to be supported by 2 ELSA members.

 

 

National Collaborative Societies 

 

Australia  |  Bangladesh  |  Brunei    |   China   |    England   |   Germany   |   Hong Kong |  India   |  Indonesia   |  Japan   |   Korea   |   Macau   |   Malaysia   |   Myanmar   |   Nepal   |   Oman   |   Pakistan   |   Philippines   |   Russia   |   Sabah   |   Saudi Arabia   |   Singapore   |   Sri Lanka   |   Taiwan   |   Thailand   |  Turkey    |  UAE   |  Vietnam